| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IRITCO-AS AS48555

as-block:    AS47385 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-05-01T14:06:55Z
last-modified: 2024-05-01T14:06:55Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48555
as-name:    IRITCO-AS
descr:     IRITCO AS Number
org:      ORG-IITC1-RIPE
import:     from AS6736 accept ANY
export:     to AS6736 announce AS-IRANIAN
import:     from AS49433 accept AS49433
export:     to AS49433 announce ANY
import:     from AS50460 accept AS50460
export:     to AS50460 announce ANY
import:     from AS51431 accept AS-AVABARID
export:     to AS51431 announce ANY
import:     from AS51785 accept AS51785
export:     to AS51785 announce ANY
import:     from AS52070 accept AS52070
export:     to AS52070 announce ANY
import:     from AS50836 accept AS50836
export:     to AS50836 announce ANY
import:     from AS34837 accept AS34837
export:     to AS34837 announce ANY
import:     from AS56547 accept AS56547
export:     to AS56547 announce ANY
import:     from AS56861 accept AS56861
export:     to AS56861 announce ANY
import:     from AS31303 accept AS31303
export:     to AS31303 announce ANY
import:     from AS57241 accept AS57241
export:     to AS57241 announce ANY
import:     from AS43343 accept ANY
export:     to AS43343 announce AS-IRANIAN
import:     from AS61176 accept AS61176
export:     to AS61176 announce ANY
import:     from AS59708 accept AS59708
export:     to AS59708 announce ANY
import:     from AS60516 accept AS60516
export:     to AS60516 announce ANY
import:     from AS44045 accept AS44045
export:     to AS44045 announce ANY
import:     from AS35615 accept AS35615
export:     to AS35615 announce ANY
import:     from AS24631 accept ANY
export:     to AS24631 announce AS-IRANIAN
import:     from AS43415 accept AS43415
export:     to AS43415 announce ANY
admin-c:    KE367-RIPE
tech-c:     KE367-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     IPM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-12-10T10:42:41Z
last-modified: 2020-11-16T18:01:54Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IA30-RIPE

organisation:  ORG-IITC1-RIPE
org-name:    Iranian Information Technology PJSC
country:    IR
org-type:    OTHER
address:    No.42, Noorbakhsh St, Jooybat Ave.
address:    Fatemi Sq.
address:    Tehran, Iran
phone:     +9821 88890062
admin-c:    SM5498-RIPE
tech-c:     SM5498-RIPE
mnt-ref:    IPM-MNT
mnt-by:     IPM-MNT
abuse-c:    IA3384-RIPE
created:    2008-11-22T12:03:05Z
last-modified: 2023-08-29T06:03:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kiomars Ehdaivand
address:    No. 42, Noorbakhsh St., Jouybar St., Fatemi Sq.
address:    Tehran, 1415873755 Iran
phone:     +9821 88894660
nic-hdl:    KE367-RIPE
mnt-by:     MNT-IRITCO
created:    2009-04-27T08:35:23Z
last-modified: 2011-06-19T05:29:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]