| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.205.144 (lg) / ec2-3-237-205-144.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:cd90::3ed:cd90 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DESTINY-BACKBONE AS48517

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48517
as-name:    DESTINY-BACKBONE
descr:     International Backbone
org:      ORG-DN490-RIPE
remarks:
remarks:    .........................................................
remarks:    . Transit Imports (IPv4) .
remarks:    .........................................................
remarks:
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS8368 accept ANY
remarks:
remarks:    .........................................................
remarks:    . Transit Exports (IPv4) .
remarks:    .........................................................
export:     to AS3356 announce AS-DESTINY
export:     to AS8368 announce AS-DESTINY
remarks:
remarks:    .........................................................
remarks:    . Network Operations Center: (24/7 operations) .
remarks:    . .
remarks:    . Email: noc@staff.destiny.be .
remarks:    . Phone: +32 (0)2 401 97 33 .
remarks:    . Fax: +32 (0)2 401 97 44 .
remarks:    .........................................................
remarks:
remarks:    .........................................................
remarks:    . Dampening filters: .
remarks:    . .
remarks:    . We are using the route flap dampening policy .
remarks:    . according to RIPE recommendation: .
remarks:    . .
remarks:    . ftp://ftp.ripe.net/ripe/docs/ripe-229.txt .
remarks:    . .
remarks:    . Prefix filters: .
remarks:    . .
remarks:    . - Announcements listed in RFC3330. .
remarks:    . - Incoming announcements of our own ASN. .
remarks:    . - Route more smaller than a /24. .
remarks:    . - We preserve to filter incoming communities, .
remarks:    . metrics and alike. .
remarks:    .........................................................
remarks:
admin-c:    DEST-RIPE
tech-c:     DEST-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DEST
created:    2008-12-05T10:56:02Z
last-modified: 2020-09-22T15:39:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DN490-RIPE
org-name:    Destiny N.V
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Excelsiorlaan 89
address:    1930
address:    Zaventem
address:    BELGIUM
phone:     +3224019700
fax-no:     +3224019744
admin-c:    SDW-RIPE
admin-c:    DEST-RIPE
abuse-c:    AR14170-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-DEST
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DEST
created:    2008-08-08T09:47:21Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Destiny N.V - S.A
address:    Excelsiorlaan 89 1930 Zaventem Belgium
phone:     +3224019700
fax-no:     +3224019744
admin-c:    CCC25-RIPE
tech-c:     CCC25-RIPE
nic-hdl:    DEST-RIPE
mnt-by:     MNT-DEST
created:    2008-08-12T12:48:54Z
last-modified: 2013-08-19T11:25:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]