| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IRPNET-AS AS48500

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48500
org:      ORG-INS15-RIPE
as-name:    IRPNET-AS
remarks:    *******************
remarks:    * Transit Peering *
remarks:    *******************
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
remarks:    *************
export:     to AS6939 announce AS-IRPNET
export:     to AS174 announce AS-IRPNET
remarks:    *******************
remarks:    * CUSTOMER Peering *
remarks:    *******************
import:     from AS206952 accept AS206952
import:     from AS210869 accept AS210869
remarks:    *************
export:     to AS206952 announce ANY
export:     to AS210869 announce ANY
admin-c:    GM7064-RIPE
tech-c:     GM7064-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-IRPNET
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-12-03T14:30:47Z
last-modified: 2021-09-09T08:59:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-INS15-RIPE
org-name:    Irpinia Net-Com SRL
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Fraccopaldo, 126
address:    83026
address:    Montoro superiore
address:    ITALY
phone:     +3908251640
fax-no:     +3908251800487
abuse-c:    AR15807-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-IRPNET
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-IRPNET
created:    2011-10-31T13:36:26Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     GIUSEPPE MAROCCHIO
address:    Via Meucci 11 Caldiero (VR)
phone:     +39 0451640
mnt-by:     GMIT-MNT
nic-hdl:    GM7064-RIPE
created:    2006-02-21T15:55:36Z
last-modified: 2021-02-16T08:02:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]