| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OSKOLNET-AS AS48475

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48475
as-name:    OSKOLNET-AS
org:      ORG-CJSC16-RIPE
import:     from AS43268 accept ANY
export:     to AS43268 announce AS48475
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS48475
admin-c:    DR9366-RIPE
tech-c:     AK19821-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     oskolnet-mnt
created:    2008-12-01T16:05:12Z
last-modified: 2019-02-20T08:20:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CJSC16-RIPE
org-name:    Closed Joint Stock Company Oskolnet
country:    RU
org-type:    LIR
address:    28-3 Koroleva
address:    309502
address:    Stary Oskol
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74725451010
phone:     +74725450434
fax-no:     +74725450436
abuse-c:    AR16845-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OSKOLNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OSKOLNET-MNT
created:    2008-11-12T15:10:47Z
last-modified: 2020-12-16T13:29:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksey Kuznetsov
address:    71a Lenina str, 309500
address:    Stary Oskol, Russian Federation
phone:     +7 4725 450455
fax-no:     +7 4725 439723
nic-hdl:    AK19821-RIPE
mnt-by:     OSKOLNET-MNT
created:    2019-02-20T07:40:42Z
last-modified: 2019-02-20T07:40:42Z
source:     RIPE

person:     Dmitry Roshchupkin
address:    Oskolnet JSC
address:    Russia, Stary Oskol, Koroleva, 28-3
phone:     +7 4725 451010
fax-no:     +7 4725 439723
nic-hdl:    DR9366-RIPE
mnt-by:     OSKOLNET-MNT
created:    2019-02-20T07:40:42Z
last-modified: 2019-02-20T07:40:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]