| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FUTUROEXITO-AS AS48464

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48464
as-name:    FUTUROEXITO-AS
org:      ORG-FESz1-RIPE
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS48464 AS48464:AS-CUSTOMERS
import:     from AS48464:AS-CUSTOMERS accept <^AS48464:AS-CUSTOMERS:PeerAS+$>
export:     to AS48464:AS-CUSTOMERS announce ANY
admin-c:    RS4552-RIPE
tech-c:     AM40156-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FUTUROEXITO-MNT
created:    2008-11-28T15:45:11Z
last-modified: 2020-02-17T13:34:35Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FESz1-RIPE
org-name:    Futuro Exito Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Ceramiczna 1
address:    20-150
address:    Lublin
address:    POLAND
phone:     +48 81 458 35 00
fax-no:     +48 81 458 30 01
abuse-c:    AR16400-RIPE
mnt-ref:    FUTUROEXITO-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FUTUROEXITO-MNT
created:    2008-11-25T11:16:40Z
last-modified: 2020-12-16T13:19:14Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    AR16400-RIPE
admin-c:    AM40156-RIPE
admin-c:    RS4552-RIPE

person:     Artur Mlynarczyk
address:    Futuro Exito Sp. z o.o.
address:    Ceramiczna 1
address:    20-150 Lublin
address:    Poland
phone:     +48 81 458 32 01
nic-hdl:    AM40156-RIPE
mnt-by:     FUTUROEXITO-MNT
created:    2016-11-08T14:51:13Z
last-modified: 2016-11-08T14:51:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Stec
address:    Futuro Exito Sp. z o.o.
address:    Ceramiczna 1
address:    20-150 Lublin
address:    Poland
phone:     +48 81 561 80 06
nic-hdl:    RS4552-RIPE
mnt-by:     FUTUROEXITO-MNT
created:    2009-02-23T21:44:01Z
last-modified: 2016-07-15T06:21:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]