| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.200.21 (lg) / ec2-3-237-200-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:c815::3ed:c815 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CIANET-AS AS48459

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48459
as-name:    CIANET-AS
org:      ORG-CDIA1-RIPE
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8708 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6663 announce AS48459
export:     to AS8708 announce AS48459
admin-c:    NS5504-RIPE
tech-c:     NS5504-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CIANET-MNT
created:    2014-11-18T08:37:55Z
last-modified: 2018-09-04T11:30:38Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CDIA1-RIPE
org-name:    COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA SA
org-type:    OTHER
address:    Republicii, 107
address:    Cluj Napoca Cluj 400489
address:    Romania
phone:     +40-264-595477
fax-no:     +40-264-592337
admin-c:    NS5504-RIPE
tech-c:     NS5504-RIPE
abuse-c:    CDIA2-RIPE
mnt-by:     CIANET-MNT
mnt-ref:    CIANET-MNT
created:    2014-11-17T08:33:21Z
last-modified: 2014-11-17T08:36:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     NAS SORIN-VALERIU
address:    COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA SA
address:    Republicii, 107
address:    Cluj Napoca Cluj 400489
phone:     +40.264595477
fax-no:     +40.264592337
nic-hdl:    NS5504-RIPE
mnt-by:     CIANET-MNT
created:    2014-10-10T07:04:33Z
last-modified: 2014-11-17T08:34:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]