| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MAGLAN-AS AS48441

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48441
as-name:    MAGLAN-AS
descr:     ISP MagLAN
remarks:    MagLAN is a full-scale service Internet provider of Magadan region
org:      ORG-SWLL2-RIPE
import:     from AS15454 action pref=100; accept AS15454
import:     from AS41034 action pref=100; accept AS41034
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS62287 action pref=100; accept AS62287
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47560 action pref=100; accept AS47560
export:     to AS15454 announce AS-MAGLAN
export:     to AS41034 announce AS-MAGLAN
export:     to AS12389 announce ANY
export:     to AS62287 announce ANY
export:     to AS8359 announce ANY
export:     to AS47560 announce ANY
admin-c:    SMH7-RIPE
tech-c:     SMH7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MAGLAN-MNT
created:    2008-11-27T08:55:57Z
last-modified: 2019-09-11T23:33:45Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SWLL2-RIPE
org-name:    Society with limited liability MagLAN
country:    RU
org-type:    LIR
address:    73-1 Yakutskaya str.
address:    685000
address:    Magadan
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74132200200
fax-no:     +74132200201
admin-c:    SMH7-RIPE
mnt-ref:    MAGLAN-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MAGLAN-MNT
abuse-c:    MNOC16-RIPE
created:    2008-03-04T11:56:37Z
last-modified: 2021-02-04T14:53:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Serg M Hensel
address:    ISP MagLAN main office, Yakutskaya 73/1, Magadan, Russia
mnt-by:     MAGLAN-MNT
phone:     +7 4132 200200
fax-no:     +7 4132 200201
nic-hdl:    SMH7-RIPE
created:    2005-09-05T06:39:20Z
last-modified: 2013-08-22T00:00:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]