| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEREZHA-UA-AS AS48437

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48437
as-name:    MEREZHA-UA-AS
org:      ORG-PA292-RIPE
descr:     BCM
import:     from AS24872 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42504 action pref=110; accept ANY
import:     from AS25385 action pref=100; accept ANY
export:     to AS24872 announce AS48437
export:     to AS42504 announce AS48437
export:     to AS25385 announce AS48437
admin-c:    MAC104-RIPE
tech-c:     MAC104-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MEREZHA-UA-MNT
created:    2008-11-26T14:49:28Z
last-modified: 2022-08-11T08:52:14Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PEN3-RIPE

organisation:  ORG-PA292-RIPE
org-name:    PP "Merezha"
country:    UA
descr:     BCM bcm.net.ua
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, Bila Tserkva
phone:     +380445925000
fax-no:     +380445925000
abuse-c:    AR29406-RIPE
admin-c:    MAC104-RIPE
admin-c:    ARM-RIPE
tech-c:     MAC104-RIPE
mnt-ref:    MEREZHA-UA-MNT
mnt-by:     MEREZHA-UA-MNT
created:    2008-11-20T10:35:16Z
last-modified: 2022-12-01T16:41:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Merezha administative contact
address:    Ukraine, Kiev
phone:     +380938578777
phone:     +380972261007
nic-hdl:    MAC104-RIPE
remarks:    admin.contact - Oleg Boyko ARM-RIPE
remarks:    admin.contact - Belopol Roman BR151-RIPE
mnt-by:     MEREZHA-UA-MNT
created:    2008-11-20T09:35:48Z
last-modified: 2016-08-30T07:44:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]