| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MAXNET-AS AS48431

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48431
as-name:    MAXNET-AS
remarks:    MAXNET Autonomous System
org:      ORG-BNA6-RIPE
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43754 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42337 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34636 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12880 announce AS48431
export:     to AS43754 announce AS48431
export:     to AS42337 announce AS48431
export:     to AS34636 announce AS48431
default:    to AS12880 action pref=100; networks ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS48431
admin-c:    MXMG-RIPE
tech-c:     MXTC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MXNT-MNT
created:    2008-11-26T10:43:50Z
last-modified: 2020-05-16T14:40:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BNA6-RIPE
org-name:    Bozorg Net-e Aria
country:    IR
org-type:    LIR
descr:     Bozorg Net-e Aria ( Maxnet )
address:    Imam Khomeini Ave, Maxnet Building, #537
address:    5163774515
address:    Tabriz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989141163185
phone:     +984133368500
fax-no:     +984133368182
admin-c:    MRN44-RIPE
tech-c:     MXTC-RIPE
abuse-c:    AR15621-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MXNT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MXNT-MNT
created:    2008-11-11T13:20:38Z
last-modified: 2020-12-16T13:33:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MAXNET Network Operations Center - Management
address:    No 537, Maxnet Building, Imam Khomeini Ave
address:    Tabriz, Iran, 5163774515
phone:     +984113368500
fax-no:     +984113368182
abuse-mailbox: abuse@maxnet.ir
admin-c:    MRN44-RIPE
tech-c:     MRN44-RIPE
nic-hdl:    MXMG-RIPE
mnt-by:     MXNT-MNT
created:    2010-12-03T10:36:52Z
last-modified: 2014-07-12T13:21:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MAXNET Network Operations Center - Technical
address:    No 537, Maxnet Building, Imam Khomeini Ave
address:    Tabriz, Iran, 5163774515
phone:     +984113368500
fax-no:     +984113368182
abuse-mailbox: abuse@maxnet.ir
admin-c:    MRN44-RIPE
tech-c:     MRN44-RIPE
nic-hdl:    MXTC-RIPE
mnt-by:     MXNT-MNT
created:    2010-12-03T10:34:24Z
last-modified: 2014-07-12T13:21:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]