| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FIRSTDC-AS AS48430

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48430
as-name:    FIRSTDC-AS
org:      ORG-PTL30-RIPE
import:     from AS198070 accept ANY
export:     to AS198070 announce AS48430
import:     from AS44068 accept ANY
export:     to AS44068 announce AS48430
admin-c:    DM14138-RIPE
tech-c:     DM14138-RIPE
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FIRSTDC-MNT
created:    2016-03-02T13:59:30Z
last-modified: 2018-09-04T11:45:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PTL30-RIPE
org-name:    Perviy TSOD LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    -------
address:    -------
address:    Saint Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78124242120
admin-c:    DM14138-RIPE
tech-c:     DM14138-RIPE
abuse-c:    AR35480-RIPE
remarks:    *************************************************
remarks:    * For spam/abuse/security issues please contact *
remarks:    * abuse@virty.io *
remarks:    * The contents of your abuse email will be *
remarks:    * forwarded directly on to our client for *
remarks:    * handling. *
remarks:    *************************************************
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FIRSTDC-MNT
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FIRSTDC-MNT
created:    2016-02-19T15:41:16Z
last-modified: 2021-02-18T15:54:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Fedor Alekseev
address:    -
phone:     +441234923153
nic-hdl:    DM14138-RIPE
mnt-by:     FIRSTDC-MNT
created:    2016-02-19T15:41:15Z
last-modified: 2022-02-08T00:59:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]