| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.208.202.194 (lg) / ec2-18-208-202-194.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d0:cac2::12d0:cac2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASSKYNET AS48418

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48418
as-name:    ASSKYNET
org:      ORG-SS851-RIPE
import:     from AS42020 accept ANY
export:     to AS42020 announce AS48418
import:     from AS42003 accept ANY
export:     to AS42003 announce AS48418
admin-c:    JS20432-RIPE
tech-c:     JS20432-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lb-skynetlb-1-mnt
created:    2018-04-06T13:23:30Z
last-modified: 2018-09-04T12:12:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS851-RIPE
org-name:    SKYNET S.A.R.L
org-type:    LIR
address:    rachine - bayader st - near mar maroun church - paul oueiss
address:    12345
address:    Zgharta
address:    LEBANON
admin-c:    JS20432-RIPE
tech-c:     JS20432-RIPE
abuse-c:    AR45853-RIPE
mnt-ref:    lb-skynetlb-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lb-skynetlb-1-mnt
created:    2018-04-04T12:24:06Z
last-modified: 2019-12-20T19:52:30Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +961 6 664432

person:     Jean Salim
address:    rachine - bayader st - near mar maroun church - paul oueiss
address:    12345
address:    Zgharta
address:    LEBANON
phone:     +961 6 664432
nic-hdl:    JS20432-RIPE
mnt-by:     lb-skynetlb-1-mnt
created:    2018-04-04T12:24:06Z
last-modified: 2018-04-04T12:24:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]