| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARQA-QUIK-AS AS48349

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48349
as-name:    ARQA-QUIK-AS
descr:     ARQA Technologies LLC
org:      ORG-ARQA1-RIPE
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS48349
import:     from AS2854 accept ANY
export:     to AS2854 announce AS48349
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to AS8631 announce AS48349
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS48349
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS48349
admin-c:    ARQA1-RIPE
tech-c:     ARQA1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ROSPRINT-NCC
mnt-by:     ARQA-MNT
created:    2008-11-17T13:32:11Z
last-modified: 2022-11-17T08:30:15Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-GORC1-RIPE

organisation:  ORG-ARQA1-RIPE
org-name:    ARQA Technologies LLC
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Kommunisticheskaya str, 2
address:    Novosibirsk, Russian Federation 630099
abuse-c:    AR19642-RIPE
mnt-ref:    ARQA-MNT
mnt-by:     ARQA-MNT
created:    2011-05-05T01:58:59Z
last-modified: 2022-12-01T16:16:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ARQA Technologies corporate network operations center
address:    Kommunisticheskaya str, 2
address:    Novosibirsk, Russian Federation
phone:     +7 383 2191676
nic-hdl:    ARQA1-RIPE
mnt-by:     ARQA-MNT
created:    2011-05-04T15:40:00Z
last-modified: 2016-06-01T08:55:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]