| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  cloudbuilders AS48348

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48348
as-name:    cloudbuilders
org:      ORG-CBS14-RIPE
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-INTERDOMINIOS
import:     from AS43833 accept ANY
export:     to AS43833 announce AS-INTERDOMINIOS
import:     from AS12956 accept ANY
export:     to AS12956 announce AS-INTERDOMINIOS
import:     from AS35486 accept AS-SURINDUSTRIAL
import:     from AS41868 accept AS41868
export:     to AS35486 announce ANY
export:     to AS41868 announce ANY
admin-c:    FO1309-RIPE
tech-c:     FO1309-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FO69586-MNT
created:    2015-03-24T10:30:58Z
last-modified: 2022-06-03T08:36:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CBS14-RIPE
geoloc:     40.396028 -3.795881
country:    ES
org-name:    Cloud Builders SA
org-type:    LIR
remarks:    www.cloudbuilders.es
address:    Calle Ana Mariscal 5
address:    28223
address:    Pozuelo de Alarcon
address:    SPAIN
phone:     +34902727202
admin-c:    FO1309-RIPE
tech-c:     FO1309-RIPE
abuse-c:    DDRY2-RIPE
mnt-ref:    FO69586-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FO69586-MNT
created:    2014-11-05T16:24:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:31:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Francisco Ortega
address:    c./ Ana Mariscal 5
address:    Pozuelo de Alarcon
address:    Madrid
phone:     +34 902199915
nic-hdl:    FO1309-RIPE
mnt-by:     FO69586-MNT
created:    2013-01-09T16:24:00Z
last-modified: 2014-12-03T11:02:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]