| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.175.191.150 (lg) / ec2-35-175-191-150.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23af:bf96::23af:bf96 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MTW-AS AS48347

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48347
as-name:    MTW-AS
remarks:    Moscow, Russia
remarks:
remarks:    Base Information
remarks:    =============================================
remarks:    https://www.peeringdb.com/asn/48347
remarks:    http://lg.mtw.ru
remarks:
org:      ORG-JMe1-RIPE
remarks:    =============================================
remarks:    Upstreams
remarks:    =============================================
remarks:
remarks:    -- RETN LLC --
import:     from AS9002 action pref=200; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-MTW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-MTW6
remarks:
remarks:    -- DDoS Guard --
import:     from AS57724 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57724 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    -- CJSC Rascom --
import:     from AS20764 action pref=200; accept ANY
export:     to AS20764 announce AS-MTW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20764 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20764 announce AS-MTW6
remarks:
remarks:    -- Telia Sonera --
import:     from AS1299 action pref=200; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-MTW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-MTW6
remarks:
remarks:    -- Beeline --
import:     from AS3216 action pref=200; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-MTW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3216 announce AS-MTW6
remarks:
remarks:    -- TTK --
import:     from AS20485 action pref=200; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    -- Cogent --
import:     from AS174 action pref=200; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-MTW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-MTW6
remarks:
remarks:    -- StormWall --
import:     from AS59796 action pref=100; accept ANY
export:     to AS59796 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    =============================================
remarks:    Downstreams
remarks:    =============================================
remarks:
remarks:    -- IT-Novation LLC (DEP) --
import:     from AS62356 action pref=250; accept AS62356
export:     to AS62356 announce ANY
remarks:
remarks:    -- East Telecom --
import:     from AS8395 action pref=250; accept AS-EAST
export:     to AS8395 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8395 action pref=250; accept AS-EAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8395 announce ANY
remarks:
remarks:    -- F1F2 --
import:     from AS201566 action pref=250; accept AS201566
export:     to AS201566 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Intek-M LLC --
import:     from AS43865 action pref=250; accept AS-INTEKM
export:     to AS43865 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Apollon LLC --
import:     from AS60472 action pref=250; accept AS60472
export:     to AS60472 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Budremyer --
import:     from AS43659 action pref=250; accept AS-BUDREMYER
export:     to AS43659 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Rubikon LLC --
import:     from AS43791 action pref=250; accept AS-RUBIKON
export:     to AS43791 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Citylink --
import:     from AS59793 action pref=250; accept AS59793
export:     to AS59793 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Lite-Telecom LLC --
import:     from AS49863 action pref=250; accept AS49863
export:     to AS49863 announce ANY
remarks:
remarks:    -- SoftVideo --
import:     from AS57712 action pref=250; accept AS57712
export:     to AS57712 announce ANY
remarks:
remarks:    -- IncomSV --
import:     from AS41639 action pref=250; accept AS-INCOMSV
export:     to AS41639 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Vermont-IT --
import:     from AS43667 action pref=250; accept AS-VERMONT
export:     to AS43667 announce ANY
remarks:
remarks:    -- NewLine --
import:     from AS201131 action pref=250; accept AS201131
export:     to AS201131 announce ANY
import:     from AS204623 action pref=250; accept AS204623
export:     to AS204623 announce ANY
remarks:
remarks:    -- IvStar --
import:     from AS29588 action pref=250; accept AS29588
export:     to AS29588 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29588 action pref=250; accept AS29588
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29588 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Legion Net --
import:     from AS50798 action pref=250; accept AS50798
export:     to AS50798 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Telecom-Zvezdniy --
import:     from AS57113 action pref=250; accept AS-TZ
export:     to AS57113 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Indikom --
import:     from AS59584 action pref=250; accept AS59584
export:     to AS59584 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Avangard-Telecom --
import:     from AS51061 action pref=250; accept AS51061
export:     to AS51061 announce ANY
remarks:
remarks:    -- NIKOS --
import:     from AS51009 action pref=250; accept AS51009
export:     to AS51009 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Sportbet --
import:     from AS206764 action pref=250; accept AS206764
export:     to AS206764 announce ANY
remarks:
remarks:    -- RegionSvyaz --
import:     from AS205460 action pref=250; accept as-RegionSv
export:     to AS205460 announce ANY
remarks:
remarks:    -- IKServis --
import:     from AS49155 action pref=250; accept AS49155
export:     to AS49155 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Proxima Ltd --
import:     from AS50182 action pref=250; accept AS50182
export:     to AS50182 announce ANY
remarks:
remarks:    -- HOSTGLOBAL.PLUS INC --
import:     from AS202306 action pref=250; accept AS-HOSTGLOBALPLUS
export:     to AS202306 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202306 action pref=250; accept AS202306
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202306 announce ANY
remarks:
remarks:    -- RosIntek --
import:     from AS57456 action pref=250; accept AS57456
export:     to AS57456 announce ANY
remarks:
remarks:    -- Opticom --
import:     from AS49106 action pref=250; accept AS49106
export:     to AS49106 announce ANY
remarks:
remarks:    -- ROI --
import:     from AS25341 action pref=250; accept AS-NPFROI
export:     to AS25341 announce ANY
remarks:
remarks:    =============================================
remarks:    IX
remarks:    =============================================
remarks:
remarks:    -- DATAIX --
import:     from AS50952 action pref=100; accept ANY
export:     to AS50952 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    -- W-IX --
import:     from AS50384 action pref=200; accept ANY
export:     to AS50384 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    -- EurasiaPeering-IX --
import:     from AS56931 action pref=200; accept ANY
export:     to AS56931 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    -- Piter-IX --
import:     from AS50817 action pref=200; accept ANY
export:     to AS50817 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    =============================================
remarks:    Peering and other
remarks:    =============================================
remarks:
remarks:    -- Yandex --
import:     from AS13238 action pref=100; accept AS-YANDEX
export:     to AS13238 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    -- Mail.RU --
import:     from AS47764 action pref=100; accept AS-MAILRU
export:     to AS47764 announce AS-MTW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47764 action pref=100; accept AS-MAILRU6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47764 announce AS-MTW6
remarks:
remarks:    -- Netorn --
import:     from AS34123 action pref=100; accept AS-NETORN
export:     to AS34123 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    -- DiNet --
import:     from AS12695 action pref=100; accept AS-DINET
export:     to AS12695 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    -- CDN-MEGAFON --
import:     from AS31133 action pref=100; accept AS-CDN-MEGAFON
export:     to AS31133 announce AS-MTW
remarks:
remarks:    -- Google LLC --
import:     from AS15169 action pref=110; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-MTW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=110; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-MTW6
remarks:
remarks:    =============================================
remarks:
remarks:    BGP Communities
remarks:    Format: 48347:PNNT
remarks:    P - partner type
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    1 - Upstream
remarks:    2 - Customer (downstream)
remarks:    3 - IX
remarks:    4 - Peer
remarks:    NN - parner id
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    Upstreams:
remarks:    02 - RETN
remarks:    03 - Di-Net
remarks:    99 - all upstreams
remarks:    Customers:
remarks:    seq customer ID from 01 to 98
remarks:    99 - all customers
remarks:    IX:
remarks:    01 - Data-IX
remarks:    02 - MSK-IX
remarks:    03 - W-IX
remarks:    99 - all IXs
remarks:    Peers:
remarks:    00 - MTW.RU prefixes
remarks:    10 - Yandex
remarks:    20 - Mail.RU
remarks:    99 - all peers
remarks:    T - type of prefixes
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    0 - self prefixes
remarks:    1 - direct customers (downstreams)
remarks:    2 - direct peers
remarks:    9 - all
remarks:    Customer communities
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    | Prepend communities: 48347:9XXN, N in {3-5}
remarks:    48347:9XX3 - prepend 3x to XX upstream
remarks:    48347:9XX4 - prepend 4x to XX upstream
remarks:    48347:9XX5 - prepend 5x to XX upstream
remarks:    | Blackhole communities
remarks:    48347:666 - block all traffic
remarks:    48347:6661 - block most non-RU traffic
remarks:    !!! Filter options
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    1. Filtered all inbound prefixes longer /24,
remarks:    except marked 48347:666[1]
remarks:    2. Filtered AS nums 64512-65535
remarks:    3. Customer sessions are limited (prefix-limit)
remarks:    with 100 prefixes. Contact us if you need more.
remarks:    4. We use exact prefix-lists for customers. Rules updates
remarks:    automatically (at 10am/6pm) or via clients requests.
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    community-list
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    = Upstreams:
remarks:    retn-self 48347:1020
remarks:    retn-peers 48347:1021
remarks:    retn-all 48347:1029
remarks:    ulcom-all 48347:1040
remarks:    filanco-all 48347:1050
remarks:    upstreams-all 48347:1999
remarks:    = Customers:
remarks:    peer customer 48347:2_[1-8]0
remarks:    customers-all 48347:2999
remarks:    = IXs:
remarks:    mtw-data-ix 48347:3011
remarks:    mtw-w-ix 48347:3031
remarks:    all-ix 48347:3999
remarks:    = Peers:
remarks:    mtw-self 48347:4000
remarks:    yandex 48347:4010
remarks:    peers-all 48347:4999
remarks:    =============================================
remarks:
remarks:
remarks:    ===== Contacts =====
admin-c:    FVV36-RIPE
tech-c:     MN3617-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MTW-MNT
mnt-by:     MNT-MTW-HOSTING
created:    2008-11-17T11:11:49Z
last-modified: 2019-08-23T11:06:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JME1-RIPE
org-name:    JSC Mediasoft ekspert
org-type:    LIR
address:    2a Schelkovskoe sh.
address:    105122
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957295734
fax-no:     +74957295734
admin-c:    FVV36-RIPE
admin-c:    PSK26-RIPE
admin-c:    EE761-RIPE
abuse-c:    MN3617-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MTW-MNT
mnt-ref:    AS2118-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MTW-MNT
created:    2008-02-11T11:21:07Z
last-modified: 2017-10-30T14:36:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MTW NOC
address:    OOO MediaSoft expert
address:    2a, Shelkovskoe sh.
address:    105122 Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 7295734
fax-no:     +7 495 7295734
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    MTW.RU is available 24 x 7
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Points of contact for MTW.RU Network Operations
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Routing and peering issues: noc@mtw.ru
remarks:    SPAM and Network security issues: abuse@mtw.ru
remarks:    Mail and News issues: postmaster@mtw.ru
remarks:    Customer support: support@mtw.ru
remarks:    General information: info@mtw.ru
remarks:    ------------------------------------------------------
admin-c:    FVV36-RIPE
tech-c:     FVV36-RIPE
nic-hdl:    MN3617-RIPE
abuse-mailbox: abuse@mtw.ru
mnt-by:     AS2118-MNT
created:    2007-06-21T12:35:04Z
last-modified: 2007-06-21T12:35:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Frolov Vadim Vladimirovich
address:    OOO MediaSoft expert
address:    2a, Shelkovskoe sh.
address:    105122 Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 7295734
fax-no:     +7 495 7295734
nic-hdl:    FVV36-RIPE
mnt-by:     AS2118-MNT
created:    2007-06-21T12:23:42Z
last-modified: 2007-06-21T12:23:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]