| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  datanetworks AS48326

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48326
as-name:    datanetworks
org:      ORG-Ds31-RIPE
import:     from AS29405 accept ANY
import:     from AS38949 accept ANY
export:     to AS29405 announce AS48326
export:     to AS38949 announce AS48326
admin-c:    CDSL-RIPE
tech-c:     CDSL-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CDSL-MNT
created:    2008-11-12T12:56:16Z
last-modified: 2017-11-15T09:53:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Ds31-RIPE
org-name:    DataNetworks s.r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Blagoevova 16
address:    851 04
address:    Bratislava
address:    SLOVAKIA
phone:     +421904555774
phone:     +421220909020
abuse-c:    AR17275-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CDSL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CDSL-MNT
admin-c:    CDSL-RIPE
created:    2008-11-04T15:00:41Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefan Nemeth
address:    Datanetworks s.r.o.
address:    Blagoevova 16
address:    Bratislava
address:    851 04
address:    Slovakia
phone:     +421 904 555 774
nic-hdl:    CDSL-RIPE
created:    2007-06-20T13:35:52Z
last-modified: 2011-08-02T06:37:51Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     CDSL-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]