| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SVSK-STREAM AS48322

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48322
as-name:    SVSK-STREAM
org:      ORG-ZM1-RIPE
import:     from AS8359 accept ANY
export:     to AS8359 announce AS48322
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS48322
admin-c:    AVB181-RIPE
tech-c:     SGG21-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MTU-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RU-STREAM-TV-PERM-MNT
created:    2008-11-12T11:08:02Z
last-modified: 2020-12-16T15:23:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZM1-RIPE
org-name:    MTS PJSC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Petrovsky blvd 12, bldg 3
address:    127051
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957213499
fax-no:     +74992318129
admin-c:    LAP-RIPE
admin-c:    TABY-RIPE
admin-c:    LMUR-RIPE
admin-c:    YUF-RIPE
admin-c:    RPS-RIPE
abuse-c:    MAB8359-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MTU-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MTU-NOC
created:    2004-04-17T11:55:44Z
last-modified: 2022-06-24T12:14:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey V Bystrov
address:    Branch of CJSC "MTS" Arkhangelsk
address:    21, Karl Marks st.
address:    164500 Severodvinsk Russia
mnt-by:     SVSK-STREAM-TV-MNT
phone:     +7 8184 537771
nic-hdl:    AVB181-RIPE
created:    2008-10-27T07:26:09Z
last-modified: 2017-10-30T22:03:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey G Godovikov
address:    Branch of CJSC "MTS" Arkhangelsk
address:    21, Karl Marks st.
address:    164500 Severodvinsk Russia
mnt-by:     SVSK-STREAM-TV-MNT
phone:     +7 8184 537771
nic-hdl:    SGG21-RIPE
created:    2008-10-27T07:34:54Z
last-modified: 2014-05-14T10:50:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]