| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FOP-DAVYDOV-AS AS48317

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48317
as-name:    FOP-DAVYDOV-AS
org:      ORG-FDVD1-RIPE
admin-c:    DVD248-RIPE
tech-c:     DVD248-RIPE
export:     to AS39331 announce any
export:     to AS15396 announce AS-EUROTELECOM
import:     from AS39331 action pref=100; accept AS39331
import:     from AS15936 action pref=15; accept {0.0.0.0/0} and AS-UAIX
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FOPDAVYDOV-MNT
created:    2008-11-11T16:30:05Z
last-modified: 2020-11-16T18:01:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NO3-RIPE

organisation:  ORG-FDVD1-RIPE
org-name:    FOP Davydov V D
org-type:    OTHER
country:    UA
address:    297313, Kirovsky distr.
address:    Yarkoe Pole vlg, Selskaya street, Bld 13
address:    Russian Federation
phone:     +79787902010
abuse-c:    AC32414-RIPE
mnt-by:     FOPDAVYDOV-MNT
mnt-ref:    FOPDAVYDOV-MNT
created:    2015-03-03T14:22:48Z
last-modified: 2022-10-31T14:15:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Davydov Vladimir Dmitrievich
address:    Yarkoe Pole vlg, Selskaya street, Bld 13
address:    297313, Russian Federation, Kirovsky distr.
phone:     +73655543518
phone:     +79787902010
nic-hdl:    DVD248-RIPE
mnt-by:     FOPDAVYDOV-MNT
created:    2016-02-25T13:17:17Z
last-modified: 2021-11-08T12:08:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]