| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AGS-AS AS48309

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48309
as-name:    AGS-AS
org:      ORG-AGS3-RIPE
import:     From AS24631 action pref=100; accept ANY
import:     From AS58224 action pref=100; accept ANY
import:     From AS48309:AS-G1 action pref=100; accept ANY
import:     From AS206495 action pref=100; accept ANY
import:     From AS48309:AS-G1 accept PeerAS
import:     From AS60887 action pref=100;accept ANY
import:     From AS61129 action pref=100;accept ANY
import:     From AS49100 action pref=100; accept ANY
import:     From AS25184 action pref=100; accept ANY
import:     From AS48159 action pref=100; accept ANY
import:     From AS48335 action pref=100; accept ANY
export:     To AS58085 announce AS48309 AS48309:AS-G1
export:     To AS58224 announce AS48309 AS48309:AS-G1
export:     To AS48309:AS-G1 announce ANY
export:     To AS49100 announce AS48309 AS48309:AS-G1
export:     To AS25184 announce AS48309 AS48309:AS-G1
export:     To AS48159 announce AS48309 AS48309:AS-G1
export:     To AS60887 announce AS42337
export:     To AS61129 announce AS48309
export:     To AS12880 announce AS48309 AS48309:AS-G1
export:     To AS60887 announce AS48309
export:     To AS24631 announce AS48309
export:     To AS48335 announce AS48309
export:     To AS206495 announce AS48309
admin-c:    RH4545-RIPE
tech-c:     RH4545-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-HAJIAHMADI
created:    2008-11-10T13:42:47Z
last-modified: 2020-10-06T08:01:28Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AGS3-RIPE
org-name:    Ariana Gostar Spadana (PJSC)
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Homa, Sheykh sadogh shomali St.
address:    8163743793
address:    Isfahan
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +983136106
fax-no:     +983136671547
mnt-ref:    MNT-HAJIAHMADI
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-HAJIAHMADI
abuse-c:    AGSR1-RIPE
created:    2009-05-07T12:47:49Z
last-modified: 2020-12-16T13:41:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Reza Hajiahmadi
address:    No 1, Homa-Building , Sheikh Saddough, Isfahan , Iran
phone:     +98 313 6106
fax-no:     +98 313 667 1547
nic-hdl:    RH4545-RIPE
mnt-by:     MNT-HAJIAHMADI
created:    2009-04-07T10:18:47Z
last-modified: 2019-02-08T10:57:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]