| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNIONTEL-RU-AS AS48293

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48293
as-name:    UNIONTEL-RU-AS
org:      ORG-UZ2-RIPE
import:     from AS25478 accept any
import:     from AS8631 accept any
import:     from AS31059 accept any
import:     from AS9002 accept any
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS6695 accept any
import:     from AS15169 accept any
import:     from AS43690 accept any
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
import:     from AS31133 accept any
import:     from AS50509 accept any
export:     to AS25478 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS8631 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS31059 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS9002 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS174 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS6695 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS15169 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS43690 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS31210 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS31133 announce AS-UNIONTEL-RU
export:     to AS50509 announce AS-UNIONTEL-RU
remarks:    CLIENTS
export:     to AS51892 announce ANY
export:     to AS211134 announce ANY
export:     to AS49357 announce ANY
import:     from AS51892 accept AS-VOENTELECOM
import:     from AS49357 accept AS-KLICK
import:     from AS211134 accept AS-Intersys
remarks:    --- IPv6 MSK-IX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 2001:7f8:20:101::244:100 accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 2001:7f8:20:101::244:100 announce AS-UNIONTEL-RU-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 2001:7f8:20:102::246:100 accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 2001:7f8:20:102::246:100 announce AS-UNIONTEL-RU-v6
remarks:    --- IPv6 SPB-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43690 2001:7f8:20:201::100:100 announce AS-UNIONTEL-RU-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43690 2001:7f8:20:201::100:100 accept AS-SPBROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43690 2001:7f8:20:202::102:100 announce AS-UNIONTEL-RU-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43690 2001:7f8:20:202::102:100 accept AS-SPBROUTESERVER
remarks:    DTEL-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 2001:7f8:63::ff announce AS-UNIONTEL-RU-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 2001:7f8:63::ffff announce AS-UNIONTEL-RU-v6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 2001:7f8:63::ff accept AS-DTEL-IX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 2001:7f8:63::ffff accept AS-DTEL-IX-V6
remarks:    AMS-IX
import:     from AS1200 accept AS1200
export:     to AS1200 announce AS-UNIONTEL-RU
admin-c:    Uss5-RIPE
tech-c:     Uss5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RU-NNTL-MNT
created:    2008-11-05T16:05:52Z
last-modified: 2022-11-24T09:26:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UZ2-RIPE
org-name:    Uniontel Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Vasilcovskij stan 10 korpus 1
address:    109125
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74956385558
fax-no:     +74956385558
admin-c:    MN4051-RIPE
abuse-c:    AR17022-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RU-NNTL-MNT
mnt-by:     RU-NNTL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2008-10-27T11:51:00Z
last-modified: 2020-12-16T08:19:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Union-tel.ru support staff
address:    Vasilcovskij stan 10 korpus 1
address:    Moscow, Russia
mnt-by:     RU-NNTL-MNT
abuse-mailbox: abuse@union-tel.ru
admin-c:    MN4051-RIPE
tech-c:     MN4051-RIPE
nic-hdl:    Uss5-RIPE
created:    2009-03-27T13:15:30Z
last-modified: 2013-07-24T10:58:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]