| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 184.73.14.222 (lg) / ec2-184-73-14-222.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:b849:ede::b849:ede (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RU-CENTER AS48287

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48287
as-name:    RU-CENTER
org:      ORG-JR15-RIPE
remarks:
remarks:    ==== MSK ====
remarks:
remarks:    --- Uplinks ---
remarks:
import:     from AS199599 accept ANY
export:     to AS199599 announce AS-RUCENTER
remarks:
remarks:    --- Internal Peer ---
remarks:
import:     from AS5537 accept ANY
export:     to AS5537 announce ANY
remarks:
remarks:    --- Peers ---
remarks:
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-RUCENTER
remarks:
remarks:    --- Customers ---
remarks:
import:     from AS47595 accept AS47595
export:     to AS47595 announce ANY
import:     from AS43489 accept AS43489
export:     to AS43489 announce ANY
import:     from AS20144 accept AS20144
export:     to AS20144 announce ANY
import:     from AS60216 accept AS60216
export:     to AS60216 announce ANY
import:     from AS199472 accept AS199472
export:     to AS199472 announce ANY
remarks:
remarks:    ==== SPB ====
remarks:
remarks:    --- Uplinks ---
remarks:
import:     from AS199860 accept ANY
export:     to AS199860 announce AS-RUCENTER
remarks:
remarks:    --- Peers ---
remarks:
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-RUCENTER
import:     from AS50817 accept as-piter-ix
export:     to AS50817 announce AS-RUCENTER
import:     from AS29076 accept AS-CITYTELECOM
export:     to AS29076 announce AS-RUCENTER
remarks:
remarks:    --- Customers ---
remarks:
import:     from AS44112 accept AS44112
export:     to AS44112 announce ANY
remarks:
import:     from AS35295 accept AS35295
export:     to AS35295 announce ANY
remarks:
import:     from AS20848 accept AS20848
export:     to AS20848 announce ANY
remarks:
import:     from AS25537 accept AS25537
export:     to AS25537 announce ANY
remarks:
import:     from AS35569 accept AS35569
export:     to AS35569 announce ANY
remarks:
import:     from AS39494 accept AS39494
export:     to AS39494 announce ANY
remarks:
import:     from AS41126 accept AS-HCRU
export:     to AS41126 announce ANY
remarks:
import:     from AS42399 accept AS42399
export:     to AS42399 announce ANY
remarks:
import:     from AS42751 accept AS42751
export:     to AS42751 announce ANY
remarks:
import:     from AS43489 accept AS43489
export:     to AS43489 announce ANY
remarks:
import:     from AS47385 accept AS47385
export:     to AS47385 announce ANY
remarks:
remarks:
admin-c:    RN331-RIPE
tech-c:     RN331-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RUNIC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-11-04T14:06:13Z
last-modified: 2019-02-07T10:32:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JR15-RIPE
org-name:    JSC "RU-CENTER"
org-type:    LIR
address:    2/1, 3d Khoroshevskaya str.
address:    123308
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959944601
fax-no:     +74957370602
mnt-ref:    RUNIC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RUNIC-MNT
abuse-c:    RUAH-RIPE
admin-c:    RN331-RIPE
tech-c:     RN331-RIPE
created:    2009-09-08T09:31:45Z
last-modified: 2018-11-08T13:30:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RU-NIC NOC
address:    JSC "RU-CENTER"
address:    123308, Moscow, Russian Federation
address:    3 Khoroshevskaya, 2-1
phone:     +7 495 737 0601
abuse-mailbox: abuse@nic.ru
tech-c:     EVB3-RIPE
admin-c:    EVB3-RIPE
tech-c:     NIKS-RIPE
tech-c:     SMS-RIPE
nic-hdl:    RN331-RIPE
mnt-by:     RUNIC-MNT
created:    2009-07-13T13:17:56Z
last-modified: 2017-12-07T16:57:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]