| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  daryagroup AS48281

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48281
as-name:    daryagroup
org:      ORG-ATDG1-RIPE
import:     from AS44400 accept ANY
import:     from AS39364 accept ANY
export:     to AS39364 announce AS48281
export:     to AS44400 announce AS48281
admin-c:    AN29854-RIPE
tech-c:     AN29854-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-daryagroup-1-mnt
created:    2015-09-08T10:54:42Z
last-modified: 2019-11-11T12:28:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ATDG1-RIPE
org-name:    Abr Tose'eh Darya Group Company PJSC
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Unit 231, 3th Floor, Bonyad building, North Resalat Blv
address:    7915865574
address:    bandar abbass
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989171616049
phone:     +987632990000
admin-c:    AN29854-RIPE
tech-c:     AN29854-RIPE
abuse-c:    AR33338-RIPE
mnt-ref:    ir-daryagroup-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-daryagroup-1-mnt
created:    2015-08-27T12:48:49Z
last-modified: 2021-08-18T08:31:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arash Nasiri Vasegh
address:    No231, Thirs floor of Refah bank building, Resalat crossroad, Bandarabbas, Iran
address:    postal code 7915865574
address:    bandar abbass
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +98 76 3333 0763
nic-hdl:    AN29854-RIPE
mnt-by:     ir-daryagroup-1-mnt
created:    2015-08-31T21:01:02Z
last-modified: 2020-11-13T07:22:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]