| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.143.239 (lg) / ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:8fef::355:8fef (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ROTOP-AS AS48264

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48264
as-name:    ROTOP-AS
org:      ORG-RL286-RIPE
import:     from AS57344 accept ANY
import:     from AS34224 accept ANY
export:     to AS34224 announce AS-ROTOP
export:     to AS57344 announce AS-ROTOP
admin-c:    RT1581-RIPE
tech-c:     SV301-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SVET-MNT
mnt-by:     bg-rotop-1-mnt
created:    2008-10-30T14:37:12Z
last-modified: 2018-11-05T15:20:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RL286-RIPE
org-name:    Rotop Ltd.
org-type:    LIR
address:    2 Otec Paisii str.
address:    2300
address:    Pernik
address:    BULGARIA
admin-c:    RT7200-RIPE
tech-c:     RT7200-RIPE
abuse-c:    AR43904-RIPE
mnt-ref:    bg-rotop-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bg-rotop-1-mnt
created:    2017-11-17T09:05:17Z
last-modified: 2018-12-27T13:41:51Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +359878848911

person:     Rosen Topuzov
address:    2 Krakra Sq.
address:    Pernik, Bulgaria
phone:     +359-76-22627
fax-no:     +359-76-22627
nic-hdl:    RT1581-RIPE
mnt-by:     ORBITEL-NOC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T00:28:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Svetoslav Velichkov
remarks:    Independent IT Consultant
address:    311 N. Robertson Blvd #926
address:    Beverly Hills CA 90211
address:    United States
phone:     +1 415 8867176
nic-hdl:    SV301-RIPE
mnt-by:     SVET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2012-10-10T07:02:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]