| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.26.182.28 (lg) / ec2-100-26-182-28.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641a:b61c::641a:b61c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELEWEB AS48260

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48260
as-name:    TELEWEB
org:      ORG-Tb32-RIPE
import:     from AS6774 accept ANY
export:     to AS6774 announce AS48260
import:     from AS61029 accept ANY
export:     to AS61029 announce AS48260
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS48260
admin-c:    FN-RIPE
tech-c:     TW-BE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELEWEB-MNT
created:    2014-11-19T13:22:15Z
last-modified: 2018-09-04T11:30:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Tb32-RIPE
org-name:    TELEWEB bvba
org-type:    LIR
address:    De Deckerstraat 37
address:    9240
address:    Zele
address:    BELGIUM
phone:     +3292151900
fax-no:     +3270428989
admin-c:    ANN
admin-c:    FN-RIPE
abuse-c:    AR14200-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TELEWEB-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TELEWEB-MNT
created:    2011-08-09T09:10:10Z
last-modified: 2016-07-06T19:42:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Teleweb NOC
address:    De Deckerstraat 37
address:    9240 Zele
address:    Belgium
abuse-mailbox: abuse@teleweb.be
phone:     +3292151900
admin-c:    FN-RIPE
admin-c:    ANN
tech-c:     FN-RIPE
nic-hdl:    TW-BE
mnt-by:     TELEWEB-MNT
org:      ORG-Tb32-RIPE
created:    2011-08-14T13:20:52Z
last-modified: 2016-04-19T19:42:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Frederic Norro
address:    De Deckerstraat 37
address:    9240 Zele
address:    Belgium
phone:     +32 52 28 01 01
nic-hdl:    FN-RIPE
mnt-by:     TELEWEB-MNT
created:    2011-08-11T21:40:00Z
last-modified: 2011-08-11T21:40:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]