| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TWENTYI AS48254

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48254
as-name:    TWENTYI
org:      ORG-LA982-RIPE
import:     from AS3223 accept ANY
export:     to AS3223 announce AS48254
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS48254
admin-c:    LC11803-RIPE
tech-c:     LC11803-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-20i
created:    2018-09-20T09:30:00Z
last-modified: 2018-09-21T07:07:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA982-RIPE
org-name:    20i Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Hawthorn House
address:    NG21 0HJ
address:    Mansfield
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443333442720
admin-c:    LC11803-RIPE
tech-c:     LC11803-RIPE
abuse-c:    AR36293-RIPE
mnt-ref:    MNT-20i
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-20i
created:    2016-05-03T11:35:51Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lloyd Cobb
address:    20i Ltd
address:    Hawthorn House
address:    Mansfield
address:    NG21 0HJ
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443333442720
nic-hdl:    LC11803-RIPE
mnt-by:     MNT-20i
created:    2016-05-03T11:35:50Z
last-modified: 2020-07-27T12:00:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]