| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DTV-AS AS48251

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48251
as-name:    DTV-AS
org:      ORG-Ns148-RIPE
import:     from AS12850 accept ANY
import:     from AS31263 accept ANY
export:     to AS12850 announce AS48251
export:     to AS31263 announce AS48251
default:    to AS12850
admin-c:    DTVN-RIPE
tech-c:     DTVN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DTV
created:    2008-10-29T13:27:33Z
last-modified: 2018-09-04T10:36:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Ns148-RIPE
org-name:    NOIXA s.r.l.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Ugo la Malfa 8
address:    20063
address:    Cernusco sul Naviglio (Milan)
address:    ITALY
phone:     +390245076450
fax-no:     +390247921732
abuse-c:    AR15851-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    noixa
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     noixa
created:    2012-08-06T08:02:49Z
last-modified: 2020-12-16T12:50:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DTV Networking
address:    Via Dante 101
        20096 - Limito di Pioltello (MI)
        Italy
admin-c:    LC4740-RIPE
tech-c:     LC4740-RIPE
nic-hdl:    DTVN-RIPE
mnt-by:     MNT-DTV
created:    2008-10-20T13:10:01Z
last-modified: 2008-11-24T00:17:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]