| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.182.36 (lg) / ec2-3-215-182-36.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:b624::3d7:b624 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RSERVERS-AS AS48232

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48232
as-name:    RSERVERS-AS
org:      ORG-SRS16-RIPE
import:     from AS31252 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31252 announce AS48232
import:     from AS25454 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25454 announce AS48232
import:     from AS35017 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35017 announce AS48232
import:     from AS62154 action pref=100; accept ANY
export:     to AS62154 announce ANY
admin-c:    MAXB2-RIPE
tech-c:     MAXB2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RSERVERS-MNT
created:    2008-10-28T10:35:33Z
last-modified: 2018-09-04T10:36:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-SRS16-RIPE
org-name:    RSERVERS TECH S.R.L.
org-type:    OTHER
address:    str. Campineanu nr. 11
address:    Bucharest, BUCHAREST RO-010031
phone:     +40.318107728
abuse-c:    RSRV4-RIPE
admin-c:    MAXB2-RIPE
tech-c:     MAXB2-RIPE
mnt-ref:    RSERVERS-MNT
mnt-ref:    MNT-ALFATELECOM
mnt-by:     RSERVERS-MNT
created:    2008-10-24T09:41:56Z
last-modified: 2014-08-27T12:04:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MaxiM Basunov
address:    MD 3300, Moldova, Tiraspol, Komsomolskaya str. 1632
phone:     +37353301234
nic-hdl:    MAXB2-RIPE
mnt-by:     MBASUNOV-MNT
remarks:    Starting from 20001114 as MAXB1-RIPE
created:    2012-02-01T08:39:13Z
last-modified: 2012-02-01T08:47:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]