| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MONOLITH-AS AS48230

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48230
as-name:    MONOLITH-AS
org:      ORG-LM4-RIPE
import:     from AS21488 accept ANY
export:     to AS21488 announce AS-BORY-EMPLOT
import:     from AS21219 accept ANY
export:     to AS21219 announce AS-BORY-EMPLOT
import:     from AS43774 accept ANY
export:     to AS43774 announce AS48230
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS-BORY-EMPLOT
admin-c:    MN582-RIPE
admin-c:    VY444-RIPE
tech-c:     MN582-RIPE
tech-c:     VY444-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MONOLITH-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MONO
created:    2008-10-28T09:42:24Z
last-modified: 2019-07-15T08:27:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DL9-RIPE

organisation:  ORG-LM4-RIPE
org-name:    LLC MONOLITH.NET
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    8-A Novopropizna str., 08300 Boryspil
address:    Ukraine
admin-c:    MN582-RIPE
admin-c:    VY444-RIPE
tech-c:     MN582-RIPE
tech-c:     VY444-RIPE
phone:     +380674435638
abuse-c:    AR21901-RIPE
created:    2008-10-23T09:59:09Z
last-modified: 2022-12-01T16:35:43Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    MONOLITH-MNT
mnt-ref:    MONO
mnt-by:     MONOLITH-MNT
mnt-by:     MONO

role:      MONOLITH.NET NOC
remarks:    http://www.monolith.net.ua
address:    LLC MONOLITH.NET
address:    8-A Novopropizna str., 08300 Boryspil
address:    Ukraine
phone:     +380 67 4435637
admin-c:    VY444-RIPE
tech-c:     VY444-RIPE
abuse-mailbox: abuse@monolith.net.ua
nic-hdl:    MN582-RIPE
created:    2008-10-23T09:30:16Z
last-modified: 2016-11-04T09:56:20Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MONOLITH-MNT
mnt-by:     MONO

person:     Vitaliy Yarmolenko
address:    8-A Novopropizna str., 08300, Boryspil
phone:     +380 67 4435638
nic-hdl:    VY444-RIPE
mnt-by:     MONO
mnt-by:     MONOLITH-MNT
mnt-by:     MNT-QUADRO
created:    2016-11-04T08:17:09Z
last-modified: 2016-11-04T09:01:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]