| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SBRFUA-AS AS48217

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48217
as-name:    SBRFUA-AS
org:      ORG-CSoR1-RIPE
import:     from AS21497 action pref=150; accept ANY
export:     to AS21497 announce AS48217
import:     from AS3326 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3326 announce AS48217
admin-c:    MM17118-RIPE
tech-c:     AN1270-RIPE
tech-c:     NL107-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SBRFUA-MNT
created:    2008-10-27T09:49:29Z
last-modified: 2019-12-10T16:48:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DL9-RIPE

organisation:  ORG-CSoR1-RIPE
org-name:    PJSC "Sberbank"
remarks:    CJSC Sberbank of Russia, Kiev
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, Kiev
address:    Vladimirska str., 46
phone:     +380442474381
admin-c:    MM17118-RIPE
tech-c:     AN1270-RIPE
tech-c:     NL107-RIPE
abuse-c:    PABO2-RIPE
mnt-ref:    SBRFUA-MNT
mnt-by:     SBRFUA-MNT
created:    2008-10-15T13:49:43Z
last-modified: 2018-03-07T11:50:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey Nikitin
address:    6/26, Shevchenko Boulevard
address:    Kiev, Ukraine
phone:     +380 50 412 61 22
nic-hdl:    AN1270-RIPE
created:    2008-02-05T08:56:45Z
last-modified: 2016-04-06T21:35:48Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE

person:     Mikhail Mulesa
address:    Kiev, Ukraine
address:    Vladimirska str., 46
phone:     +380442474381
nic-hdl:    MM17118-RIPE
created:    2008-08-08T09:28:53Z
last-modified: 2016-04-06T21:00:24Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Nick Lagoyko
address:    Home
address:    apt. 121, 67V, Peremogy ave., Kyiv, Ukraine
phone:     +380 97 2141628
phone:     +380 50 3593202
nic-hdl:    NL107-RIPE
mnt-by:     NL107-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-01-06T10:44:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]