| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITC-INT-POPS AS48204

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48204
as-name:    ITC-INT-POPS
org:      ORG-ITCL1-RIPE
import:     from AS47146 accept ANY
export:     to AS47146 announce AS48204
import:     from AS41594 accept ANY
export:     to AS41594 announce AS48204
admin-c:    AA8705-RIPE
tech-c:     IR1052-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITC-NOC-MNT
created:    2018-04-11T15:02:30Z
last-modified: 2018-09-04T12:12:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ITCL1-RIPE
org-name:    Integrated Telecom Co. Ltd
country:    SA
org-type:    LIR
address:    Dhabab street
address:    RYH11492
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +96614062221
fax-no:     +96614062221
admin-c:    AA8705-RIPE
tech-c:     IR1052-RIPE
abuse-c:    IR1052-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ITC-NOC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITC-NOC-MNT
created:    2005-08-02T06:15:55Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ITC ROLE
address:    Integrated Telecom Co. Ltd
address:    Dhabab street
address:    11492 Riyadh
address:    Saudi Arabia
abuse-mailbox: abuse@itc.sa
admin-c:    AA8705-RIPE
tech-c:     MHY6-RIPE
nic-hdl:    IR1052-RIPE
mnt-by:     ITC-NOC-MNT
created:    2010-08-15T09:56:51Z
last-modified: 2017-06-05T13:22:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bassam Al-Drewesh
address:    Integrated Telecom Company
address:    P.O. Box 8732 Riyadh 11492
address:    Kingdom of Saudi Arabia
phone:     +966-1-4062222
fax-no:     +966-1-4062221
mnt-by:     ITC-NOC-MNT
nic-hdl:    AA8705-RIPE
created:    2008-12-28T15:19:32Z
last-modified: 2018-09-12T13:43:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]