| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROLAN-AS AS48181

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48181
as-name:    PROLAN-AS
org:      ORG-PL65-RIPE
import:     from AS57344 accept ANY
export:     to AS57344 announce AS48181
import:     from AS42555 accept ANY
export:     to AS42555 announce AS48181
admin-c:    EJ475-RIPE
tech-c:     EJ475-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2008-10-22T13:10:07Z
last-modified: 2020-10-06T10:31:12Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ICL63-RIPE

organisation:  ORG-PL65-RIPE
org-name:    Prolan Ltd.
country:    BG
org-type:    OTHER
address:    213 Simeonovsko shose
address:    Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR20678-RIPE
mnt-ref:    SPNET-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2008-10-04T08:42:26Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Emil Jordanov
address:    213 Simeonovsko shose
address:    Sofia, Bulgaria
phone:     +3592 489 6741
nic-hdl:    EJ475-RIPE
created:    2005-11-23T16:34:33Z
last-modified: 2012-02-15T00:37:28Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     IPACCT-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]