| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Innnet-AS AS48180

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48180
as-name:    Innnet-AS
org:      ORG-ITL30-RIPE
import:     from AS56534 accept ANY
export:     to AS56534 announce AS48180
import:     from AS60139 accept ANY
export:     to AS60139 announce AS48180
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS48180
admin-c:    VVS136-RIPE
tech-c:     VVS136-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PIRIX-MNT
mnt-by:     vitaliy_v_selin
created:    2015-03-24T11:07:04Z
last-modified: 2020-11-16T18:01:45Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CL253-RIPE

organisation:  ORG-ITL30-RIPE
org-name:    Innovation Technology LTD
org-type:    OTHER
address:    Industrialniy 44
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
abuse-c:    AC32182-RIPE
mnt-ref:    vitaliy_v_selin
mnt-by:     vitaliy_v_selin
created:    2015-03-04T14:41:43Z
last-modified: 2016-05-13T10:42:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitaliy V. Selin
address:    S
phone:     +7
nic-hdl:    VVS136-RIPE
mnt-by:     vitaliy_v_selin
created:    2014-12-02T12:48:00Z
last-modified: 2019-01-25T05:39:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]