| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ant AS48175

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48175
as-name:    ant
org:      ORG-ANTC1-RIPE
import:     from AS197882 accept ANY
export:     to AS197882 announce AS48175
import:     from AS202672 accept ANY
export:     to AS202672 announce AS48175
admin-c:    AA33401-RIPE
tech-c:     AA33401-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     iq-antnet-1-mnt
created:    2018-04-12T09:24:21Z
last-modified: 2018-09-04T12:12:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ANTC1-RIPE
org-name:    Advanced Networking Technologies (A.N.T.) Company for Information Technology Ltd
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Italian Village 1 ,459
address:    00964
address:    Erbil
address:    IRAQ
phone:     +9647502727662
admin-c:    AN31208-RIPE
tech-c:     AN31208-RIPE
abuse-c:    AR45854-RIPE
mnt-ref:    iq-antnet-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     iq-antnet-1-mnt
created:    2018-04-04T12:24:08Z
last-modified: 2023-09-09T13:18:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ant-role
address:    Baghdad - Snaa St.
nic-hdl:    AA33401-RIPE
mnt-by:     iq-antnet-1-mnt
created:    2018-04-12T08:01:30Z
last-modified: 2018-04-12T08:01:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]