| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNBELIEVABLE-AS AS48173

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48173
as-name:    UNBELIEVABLE-AS
org:      ORG-TUMC1-RIPE
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | AS48173 (as macro: AS-UNBELIEVABLE)
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | The unbelievable Machine Company supports an open peering
remarks:    | policy. We are going to peer with any AS that keeps their
remarks:    | RIPE DB records clean.
remarks:    | We prefer to use passwords on BGP sessions.
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | In case of technical problems please contact:
remarks:    | The Unbelievable Machine Company GmbH
remarks:    | servicedesk @ unbelievable-machine.com
remarks:    | Fon: +49 30 889 26 56 56
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    | Direct peering requests to:
remarks:    | peering @ unbelievable-machine.com
remarks:    +-----------------------------------------------------------
remarks:    ============================================== IPv4 Upstreams
remarks:    > Orange Opentransit
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    > NTT
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    > Telia Carrier
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    > Basefarm
import:     from AS25148 accept ANY
export:     to AS25148 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    ============================================== IPv6 Upstreams
remarks:    > Orange Opentransit
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5511 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5511 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    > Telia Carrier
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    > NTT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    > Basefarm
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25148 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25148 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    ============================================= BCIX IPv4 Peers
remarks:    Peering v4 address: 193.178.185.33
import:     from AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.33 accept AS-BCIX
export:     to AS16374 193.178.185.5 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.33 accept AS-BCIX
export:     to AS16374 193.178.185.6 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS12693 193.178.185.20 at 193.178.185.33 accept AS-EDISCOM
export:     to AS12693 193.178.185.20 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.33 accept AS-HOFNETZ
export:     to AS50324 193.178.185.45 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.33 accept AS-IN-BERLIN
export:     to AS29670 193.178.185.50 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.33 accept AS-IN-BERLIN
export:     to AS29670 193.178.185.51 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.33 accept AS-STRATORZ
export:     to AS6724 193.178.185.54 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS9002 193.178.185.64 at 193.178.185.33 accept AS-RETN
export:     to AS9002 193.178.185.64 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.33 accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 193.178.185.66 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8881 193.178.185.15 at 193.178.185.33 accept AS-VT-TRANSIT
export:     to AS8881 193.178.185.15 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20940 193.178.185.22 at 193.178.185.33 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 193.178.185.22 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.33 accept AS-PCH
export:     to AS42 193.178.185.27 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.33 accept AS-PCH
export:     to AS3856 193.178.185.28 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS680 193.178.185.42 at 193.178.185.33 accept AS-DFNTOWINISP
export:     to AS680 193.178.185.42 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.33 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 193.178.185.34 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8220 193.178.185.56 at 193.178.185.33 accept AS-COLT
export:     to AS8220 193.178.185.56 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS25291 193.178.185.30 at 193.178.185.33 accept AS-SYSELEVEN
export:     to AS25291 193.178.185.30 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16374 193.178.185.7 at 193.178.185.33 accept AS-BCIX
export:     to AS16374 193.178.185.7 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6805 193.178.185.108 at 193.178.185.33 accept AS-TDDE
export:     to AS6805 193.178.185.108 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS33891 193.178.185.44 at 193.178.185.33 accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 193.178.185.44 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13335 193.178.185.17 at 193.178.185.33 accept AS13335
export:     to AS13335 193.178.185.17 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS43341 193.178.185.31 at 193.178.185.33 accept AS-MDLINK
export:     to AS43341 193.178.185.31 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6805 193.178.185.101 at 193.178.185.33 accept AS-TDDE
export:     to AS6805 193.178.185.101 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13030 193.178.185.92 at 193.178.185.33 accept AS13030:AS-INIT7
export:     to AS13030 193.178.185.92 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8075 193.178.185.84 at 193.178.185.33 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 193.178.185.84 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16509 193.178.185.95 at 193.178.185.33 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 193.178.185.95 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS62193 193.178.185.14 at 193.178.185.33 accept AS-BER
export:     to AS62193 193.178.185.14 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8075 193.178.185.104 at 193.178.185.33 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 193.178.185.104 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.33 accept AS-APPLE
export:     to AS714 193.178.185.19 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.33 accept AS-APPLE
export:     to AS714 193.178.185.24 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS62193 193.178.185.10 at 193.178.185.33 accept AS-BER
export:     to AS62193 193.178.185.10 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS62193 185.44.111.8 at 193.178.185.33 accept AS-BER
export:     to AS62193 185.44.111.8 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3209 193.178.185.121 at 193.178.185.33 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 193.178.185.121 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS31078 193.178.185.142 at 193.178.185.33 accept AS-NETWORKTOWN
export:     to AS31078 193.178.185.142 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS39614 193.178.185.85 at 193.178.185.33 accept AS-DAWICO
export:     to AS39614 193.178.185.85 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 193.178.185.118 at 193.178.185.33 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 193.178.185.118 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16509 193.178.185.195 at 193.178.185.33 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 193.178.185.195 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 193.178.185.117 at 193.178.185.33 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 193.178.185.117 at 193.178.185.33 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    ============================================= BCIX IPv6 Peers
remarks:    Peering v6 address: 2001:7F8:19:1::BC2D:1/64
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16374 accept AS-BCIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16374 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8881 accept AS-VT-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8881 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS680 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50324 accept AS-HOFNETZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50324 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6724 accept AS-STRATORZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6724 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25291 accept AS-SYSELEVEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25291 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6805 accept AS-TDDE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6805 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43341 accept AS-MDLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43341 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS13030:AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62193 accept AS-BER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62193 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12693 accept AS-EDISCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12693 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3209 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31078 accept AS-NETWORKTOWN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31078 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39614 accept AS-DAWICO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39614 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    =========================================== AMS-IX IPv4 Peers
remarks:    Peering v4 address: 80.249.209.39
import:     from AS42 80.249.208.250 at 80.249.209.39 accept AS-PCH
export:     to AS42 80.249.208.250 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13030 80.249.208.210 at 80.249.209.39 accept AS13030:AS-INIT7
export:     to AS13030 80.249.208.210 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6777 80.249.208.255 at 80.249.209.39 accept ANY
export:     to AS6777 80.249.208.255 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS12713 80.249.208.179 at 80.249.209.39 accept AS-OTEGLOBE
export:     to AS12713 80.249.208.179 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 80.249.209.115 at 80.249.209.39 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.249.209.115 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS24940 80.249.209.55 at 80.249.209.39 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 80.249.209.55 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS21478 80.249.208.216 at 80.249.209.39 accept AS-PLEX
export:     to AS21478 80.249.208.216 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20562 80.249.209.197 at 80.249.209.39 accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 80.249.209.197 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS9002 80.249.209.216 at 80.249.209.39 accept AS-RETN
export:     to AS9002 80.249.209.216 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS1200 80.249.208.1 at 80.249.209.39 accept AS1200
export:     to AS1200 80.249.208.1 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS12306 80.249.208.161 at 80.249.209.39 accept AS-PLUSLINE
export:     to AS12306 80.249.208.161 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6777 80.249.209.0 at 80.249.209.39 accept ANY
export:     to AS6777 80.249.209.0 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 80.249.209.164 at 80.249.209.39 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.249.209.164 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8220 80.249.208.236 at 80.249.209.39 accept AS-COLT
export:     to AS8220 80.249.208.236 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3265 80.249.208.48 at 80.249.209.39 accept AS-ACCESSFORALL
export:     to AS3265 80.249.208.48 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8781 80.249.209.120 at 80.249.209.39 accept AS-QTEL-SET
export:     to AS8781 80.249.209.120 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS12731 80.249.208.226 at 80.249.209.39 accept AS-IPHH
export:     to AS12731 80.249.208.226 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS714 80.249.211.183 at 80.249.209.39 accept AS-APPLE
export:     to AS714 80.249.211.183 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3856 80.249.209.250 at 80.249.209.39 accept AS-PCH
export:     to AS3856 80.249.209.250 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS1248 80.249.209.238 at 80.249.209.39 accept AS-NOK
export:     to AS1248 80.249.209.238 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS9145 80.249.208.42 at 80.249.209.39 accept AS-EWETEL
export:     to AS9145 80.249.208.42 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8075 80.249.209.21 at 80.249.209.39 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 80.249.209.21 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6661 80.249.208.60 at 80.249.209.39 accept AS-PTLU
export:     to AS6661 80.249.208.60 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20562 80.249.208.189 at 80.249.209.39 accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 80.249.208.189 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS49544 80.249.208.162 at 80.249.209.39 accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 80.249.208.162 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6667 80.249.208.127 at 80.249.209.39 accept AS-EUNETIP
export:     to AS6667 80.249.208.127 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6724 80.249.210.180 at 80.249.209.39 accept AS-STRATORZ
export:     to AS6724 80.249.210.180 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13285 80.249.209.34 at 80.249.209.39 accept AS-OPAL
export:     to AS13285 80.249.209.34 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS5394 80.249.210.29 at 80.249.209.39 accept AS-UNIDATACUST
export:     to AS5394 80.249.210.29 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13030 80.249.210.210 at 80.249.209.39 accept AS13030:AS-INIT7
export:     to AS13030 80.249.210.210 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS5583 80.249.208.66 at 80.249.209.39 accept AS-OBS-BENELUX
export:     to AS5583 80.249.208.66 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15133 80.249.209.162 at 80.249.209.39 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 80.249.209.162 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16509 80.249.210.217 at 80.249.209.39 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 80.249.210.217 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6939 80.249.209.150 at 80.249.209.39 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 80.249.209.150 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8881 80.249.209.109 at 80.249.209.39 accept AS-VT-TRANSIT
export:     to AS8881 80.249.209.109 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20504 80.249.209.225 at 80.249.209.39 accept AS-RTL
export:     to AS20504 80.249.209.225 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS1200 80.249.209.1 at 80.249.209.39 accept AS1200
export:     to AS1200 80.249.209.1 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS51088 80.249.208.209 at 80.249.209.39 accept AS-A2B
export:     to AS51088 80.249.208.209 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS2603 80.249.209.203 at 80.249.209.39 accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 80.249.209.203 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16298 80.249.208.183 at 80.249.209.39 accept AS-INTERBOX
export:     to AS16298 80.249.208.183 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS5524 80.249.209.104 at 80.249.209.39 accept AS-BREEDBANDNEDERLAND
export:     to AS5524 80.249.209.104 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20504 80.249.208.186 at 80.249.209.39 accept AS-RTL
export:     to AS20504 80.249.208.186 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS42708 80.249.209.25 at 80.249.209.39 accept AS-PORTLANE
export:     to AS42708 80.249.209.25 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS714 80.249.211.160 at 80.249.209.39 accept AS-APPLE
export:     to AS714 80.249.211.160 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS31529 80.249.209.160 at 80.249.209.39 accept AS-DENIC-ANY
export:     to AS31529 80.249.209.160 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8075 80.249.209.20 at 80.249.209.39 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 80.249.209.20 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3265 80.249.208.166 at 80.249.209.39 accept AS-ACCESSFORALL
export:     to AS3265 80.249.208.166 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8657 80.249.208.217 at 80.249.209.39 accept AS-CPRM
export:     to AS8657 80.249.208.217 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8708 80.249.208.51 at 80.249.209.39 accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 80.249.208.51 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20940 80.249.209.208 at 80.249.209.39 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 80.249.209.208 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8365 80.249.209.217 at 80.249.209.39 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 80.249.209.217 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20940 80.249.208.168 at 80.249.209.39 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 80.249.208.168 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16509 80.249.210.100 at 80.249.209.39 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 80.249.210.100 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3223 80.249.210.43 at 80.249.209.39 accept AS-VOXILITY-SET
export:     to AS3223 80.249.210.43 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS12041 80.249.208.190 at 80.249.209.39 accept AS12041:AS-AFILIAS
export:     to AS12041 80.249.208.190 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16276 80.249.209.231 at 80.249.209.39 accept AS-OVH
export:     to AS16276 80.249.209.231 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16276 80.249.209.245 at 80.249.209.39 accept AS-OVH
export:     to AS16276 80.249.209.245 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS33891 80.249.209.128 at 80.249.209.39 accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 80.249.209.128 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13335 80.249.211.140 at 80.249.209.39 accept AS13335
export:     to AS13335 80.249.211.140 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8932 80.249.210.165 at 80.249.209.39 accept AS8932:AS-ALL
export:     to AS8932 80.249.210.165 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS2119 80.249.209.192 at 80.249.209.39 accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 80.249.209.192 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15557 80.249.209.147 at 80.249.209.39 accept AS-LDCOMNET
export:     to AS15557 80.249.209.147 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS31500 80.249.209.157 at 80.249.209.39 accept AS-GLOBAL-NET
export:     to AS31500 80.249.209.157 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS19679 80.249.212.14 at 80.249.209.39 accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 80.249.212.14 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3209 80.249.208.123 at 80.249.209.39 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 80.249.208.123 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20886 80.249.210.203 at 80.249.209.39 accept AS-BLATZ
export:     to AS20886 80.249.210.203 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15169 80.249.208.247 at 80.249.209.39 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 80.249.208.247 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15169 80.249.209.100 at 80.249.209.39 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 80.249.209.100 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS202425 80.249.209.224 at 80.249.209.39 accept AS-IPV
export:     to AS202425 80.249.209.224 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS132203 80.249.210.1 at 80.249.209.39 accept AS132203:AS-TENCENT
export:     to AS132203 80.249.210.1 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8966 80.249.209.89 at 80.249.209.39 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 80.249.209.89 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8708 80.249.214.199 at 80.249.209.39 accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 80.249.214.199 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 80.249.212.174 at 80.249.209.39 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.249.212.174 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 80.249.212.175 at 80.249.209.39 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.249.212.175 at 80.249.209.39 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    =========================================== AMS-IX IPv6 Peers
remarks:    Peering v6 address: 2001:7f8:1::a504:8173:1/64
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8881 accept AS-VT-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8881 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 accept AS1200
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1248 accept AS-NOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1248 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3265 accept AS-ACCESSFORALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3265 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8881 accept AS-VT-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8881 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12306 accept AS-PLUSLINE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12306 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS13030:AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713 accept AS-OTEGLOBE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12713 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8781 accept AS-QTEL-SET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8781 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5524 accept AS-BREEDBANDNEDERLAND
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5524 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5394 accept AS-UNIDATACUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5394 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 accept AS-PORTLANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42708 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6724 accept AS-STRATORZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6724 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12731 accept AS-IPHH-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12731 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 accept AS-EUNETIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8657 accept AS-CPRM-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8657 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 accept AS-RDSNET6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6661 accept AS-PTLU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6661 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8932 accept AS8932:AS-ALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8932 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15557 accept AS-LDCOMNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15557 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 accept AS-GLOBAL-NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3209 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20886 accept AS-BLATZ-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20886 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    =========================================== DE-CIX IPv4 Peers
remarks:    Peering v4 address: 80.81.193.68
import:     from AS6695 80.81.192.157 at 80.81.193.68 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 80.81.192.157 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6695 80.81.193.157 at 80.81.193.68 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 80.81.193.157 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6939 80.81.192.172 at 80.81.193.68 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 80.81.192.172 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8365 80.81.192.6 at 80.81.193.68 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 80.81.192.6 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8365 80.81.193.6 at 80.81.193.68 accept AS-MANDA
export:     to AS8365 80.81.193.6 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS2484 80.81.194.155 at 80.81.193.68 accept AS-AFNIC
export:     to AS2484 80.81.194.155 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13285 80.81.192.104 at 80.81.193.68 accept AS-OPAL
export:     to AS13285 80.81.192.104 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS21336 80.81.192.189 at 80.81.193.68 accept AS-IR
export:     to AS21336 80.81.192.189 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS41412 80.81.194.164 at 80.81.193.68 accept AS-MIVITEC
export:     to AS41412 80.81.194.164 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS12731 80.81.192.27 at 80.81.193.68 accept AS-IPHH
export:     to AS12731 80.81.192.27 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS25291 80.81.194.113 at 80.81.193.68 accept AS-SYSELEVEN
export:     to AS25291 80.81.194.113 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20940 80.81.192.28 at 80.81.193.68 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 80.81.192.28 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20940 80.81.192.168 at 80.81.193.68 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 80.81.192.168 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS1764 80.81.194.56 at 80.81.193.68 accept AS-NEXTLAYER
export:     to AS1764 80.81.194.56 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS24940 80.81.193.164 at 80.81.193.68 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 80.81.193.164 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS9002 80.81.192.73 at 80.81.193.68 accept AS-RETN
export:     to AS9002 80.81.192.73 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS24940 80.81.192.164 at 80.81.193.68 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 80.81.192.164 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3856 80.81.195.42 at 80.81.193.68 accept AS-PCH
export:     to AS3856 80.81.195.42 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS42 80.81.194.42 at 80.81.193.68 accept AS-PCH
export:     to AS42 80.81.194.42 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15133 80.81.195.37 at 80.81.193.68 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 80.81.195.37 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15133 80.81.194.37 at 80.81.193.68 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 80.81.194.37 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8220 80.81.193.61 at 80.81.193.68 accept AS-COLT
export:     to AS8220 80.81.193.61 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8220 80.81.192.61 at 80.81.193.68 accept AS-COLT
export:     to AS8220 80.81.192.61 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6667 80.81.192.144 at 80.81.193.68 accept AS-EUNETIP
export:     to AS6667 80.81.192.144 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8560 80.81.192.123 at 80.81.193.68 accept AS-1AND1
export:     to AS8560 80.81.192.123 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8560 80.81.193.123 at 80.81.193.68 accept AS-1AND1
export:     to AS8560 80.81.193.123 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6667 80.81.194.150 at 80.81.193.68 accept AS-EUNETIP
export:     to AS6667 80.81.194.150 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS33873 80.81.192.216 at 80.81.193.68 accept AS-ARVATO
export:     to AS33873 80.81.192.216 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32787 80.81.193.70 at 80.81.193.68 accept AS-PROLE
export:     to AS32787 80.81.193.70 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS5430 80.81.192.49 at 80.81.193.68 accept AS-FREENETDE
export:     to AS5430 80.81.192.49 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16509 80.81.195.152 at 80.81.193.68 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 80.81.195.152 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS1248 80.81.194.17 at 80.81.193.68 accept AS-NOK
export:     to AS1248 80.81.194.17 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16509 80.81.194.152 at 80.81.193.68 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 80.81.194.152 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8657 80.81.192.38 at 80.81.193.68 accept AS-CPRM
export:     to AS8657 80.81.192.38 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6805 80.81.193.89 at 80.81.193.68 accept AS-TDDE
export:     to AS6805 80.81.193.89 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6805 80.81.192.89 at 80.81.193.68 accept AS-TDDE
export:     to AS6805 80.81.192.89 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS2603 80.81.192.241 at 80.81.193.68 accept AS-NORDUNET
export:     to AS2603 80.81.192.241 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS42708 80.81.194.215 at 80.81.193.68 accept AS-PORTLANE
export:     to AS42708 80.81.194.215 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8708 80.81.192.87 at 80.81.193.68 accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 80.81.192.87 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20562 80.81.192.96 at 80.81.193.68 accept AS-OPENPEERING-EU
export:     to AS20562 80.81.192.96 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS714 80.81.193.202 at 80.81.193.68 accept AS-APPLE
export:     to AS714 80.81.193.202 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6661 80.81.192.204 at 80.81.193.68 accept AS-PTLU
export:     to AS6661 80.81.192.204 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS714 80.81.193.223 at 80.81.193.68 accept AS-APPLE
export:     to AS714 80.81.193.223 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15594 80.81.192.75 at 80.81.193.68 accept AS-NQ
export:     to AS15594 80.81.192.75 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS12041 80.81.194.2 at 80.81.193.68 accept AS12041:AS-AFILIAS
export:     to AS12041 80.81.194.2 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS24989 80.81.192.234 at 80.81.193.68 accept AS-EQUINIX-EU
export:     to AS24989 80.81.192.234 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS24989 80.81.193.234 at 80.81.193.68 accept AS-EQUINIX-EU
export:     to AS24989 80.81.193.234 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3223 80.81.195.144 at 80.81.193.68 accept AS-VOXILITY-SET
export:     to AS3223 80.81.195.144 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13030 80.81.192.67 at 80.81.193.68 accept AS13030:AS-INIT7
export:     to AS13030 80.81.192.67 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13030 80.81.193.67 at 80.81.193.68 accept AS13030:AS-INIT7
export:     to AS13030 80.81.193.67 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16276 80.81.192.209 at 80.81.193.68 accept AS-OVH
export:     to AS16276 80.81.192.209 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS16276 80.81.193.209 at 80.81.193.68 accept AS-OVH
export:     to AS16276 80.81.193.209 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS33891 80.81.192.187 at 80.81.193.68 accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 80.81.192.187 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8075 80.81.194.52 at 80.81.193.68 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 80.81.194.52 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS714 80.81.194.171 at 80.81.193.68 accept AS-APPLE
export:     to AS714 80.81.194.171 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS12713 80.81.192.207 at 80.81.193.68 accept AS-OTEGLOBE
export:     to AS12713 80.81.192.207 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS13335 80.81.194.180 at 80.81.193.68 accept AS13335
export:     to AS13335 80.81.194.180 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS714 80.81.194.161 at 80.81.193.68 accept AS-APPLE
export:     to AS714 80.81.194.161 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS43341 80.81.193.35 at 80.81.193.68 accept AS-MDLINK
export:     to AS43341 80.81.193.35 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20940 80.81.195.168 at 80.81.193.68 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 80.81.195.168 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8932 80.81.193.216 at 80.81.193.68 accept AS8932:AS-ALL
export:     to AS8932 80.81.193.216 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS2119 80.81.194.121 at 80.81.193.68 accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 80.81.194.121 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS19679 80.81.194.138 at 80.81.193.68 accept AS-DROPBOX
export:     to AS19679 80.81.194.138 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS31500 80.81.192.159 at 80.81.193.68 accept AS-GLOBAL-NET
export:     to AS31500 80.81.192.159 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS6876 80.81.193.73 at 80.81.193.68 accept AS-TENET-UA
export:     to AS6876 80.81.193.73 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15557 80.81.192.201 at 80.81.193.68 accept AS-LDCOMNET
export:     to AS15557 80.81.192.201 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS60169 80.81.192.52 at 80.81.193.68 accept AS-GFIT
export:     to AS60169 80.81.192.52 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15557 80.81.193.201 at 80.81.193.68 accept AS-LDCOMNET
export:     to AS15557 80.81.193.201 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS50629 80.81.194.240 at 80.81.193.68 accept AS-LWL
export:     to AS50629 80.81.194.240 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8075 80.81.195.11 at 80.81.193.68 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 80.81.195.11 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3209 80.81.193.117 at 80.81.193.68 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 80.81.193.117 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS33891 80.81.195.147 at 80.81.193.68 accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to AS33891 80.81.195.147 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS3209 80.81.192.117 at 80.81.193.68 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 80.81.192.117 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS1836 80.81.195.163 at 80.81.193.68 accept AS-GREEN
export:     to AS1836 80.81.195.163 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS197965 80.81.195.185 at 80.81.193.68 accept AS-AHDSET
export:     to AS197965 80.81.195.185 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS20886 80.81.194.48 at 80.81.193.68 accept AS-BLATZ
export:     to AS20886 80.81.194.48 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15169 80.81.192.108 at 80.81.193.68 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 80.81.192.108 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS15169 80.81.193.108 at 80.81.193.68 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 80.81.193.108 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS39533 80.81.196.22 at 80.81.193.68 accept AS39533:AS-ALL
export:     to AS39533 80.81.196.22 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS132203 80.81.195.120 at 80.81.193.68 accept AS132203:AS-TENCENT
export:     to AS132203 80.81.195.120 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS132203 80.81.192.5 at 80.81.193.68 accept AS132203:AS-TENCENT
export:     to AS132203 80.81.192.5 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS49544 80.81.194.107 at 80.81.193.68 accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 80.81.194.107 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8966 80.81.192.228 at 80.81.193.68 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 80.81.192.228 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS136907 80.81.192.224 at 80.81.193.68 accept AS-HUAWEI
export:     to AS136907 80.81.192.224 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS8708 80.81.197.4 at 80.81.193.68 accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 80.81.197.4 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 80.81.194.40 at 80.81.193.68 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.81.194.40 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 80.81.195.176 at 80.81.193.68 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.81.195.176 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 80.81.195.40 at 80.81.193.68 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.81.195.40 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
import:     from AS32934 80.81.195.141 at 80.81.193.68 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 80.81.195.141 at 80.81.193.68 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    =========================================== DE-CIX IPv6 Peers
remarks:    Peering v6 address: 2001:7f8::bc2d:0:1
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2484 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41412 accept AS-MIVITEC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41412 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25291 accept AS-SYSELEVEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25291 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12731 accept AS-IPHH-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12731 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 accept AS-NEXTLAYER-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 accept AS-HETZNER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 accept AS-COLT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 accept AS-EUNETIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33873 accept AS-ARVATO-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33873 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5430 accept AS-FREENETDE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5430 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 accept AS-PROLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1248 accept AS-NOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1248 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8657 accept AS-CPRM-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8657 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6805 accept AS-TDDE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6805 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 accept AS-RDSNET6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 accept AS-PORTLANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42708 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6661 accept AS-PTLU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6661 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24989 accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24989 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS13030:AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713 accept AS-OTEGLOBE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12713 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43341 accept AS-MDLINK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43341 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8932 accept AS8932:AS-ALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8932 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 accept AS-DROPBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15557 accept AS-LDCOMNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15557 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6876 accept AS-TENET-UA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6876 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60169 accept AS-GFIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60169 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 accept AS-GLOBAL-NET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50629 accept AS-LWL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50629 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1836 accept AS-GREEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1836 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3209 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197965 accept AS-AHDSET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197965 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20886 accept AS-BLATZ-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20886 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39533 accept AS39533:AS-ALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39533 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS136907 accept AS-HUAWEI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS136907 announce AS-UNBELIEVABLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-UNBELIEVABLE
remarks:    =================================================== Customers
import:     from AS51224 accept AS51224
export:     to AS51224 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51224 accept AS51224
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51224 announce ANY
import:     from AS57243 accept AS57243
export:     to AS57243 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57243 accept AS57243
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57243 announce ANY
import:     from AS51922 accept AS51922
export:     to AS51922 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51922 accept AS51922
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51922 announce ANY
import:     from AS43503 accept AS-HERBST
export:     to AS43503 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43503 accept AS-HERBST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43503 announce ANY
import:     from AS202499 accept AS202499
export:     to AS202499 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202499 accept AS202499
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202499 announce ANY
import:     from AS59780 accept AS-SURFBOXX
export:     to AS59780 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59780 accept AS-SURFBOXX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59780 announce ANY
import:     from AS62193 accept AS-BER
export:     to AS62193 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62193 accept AS-BER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62193 announce ANY
import:     from AS48596 accept AS-INWX
export:     to AS48596 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48596 accept AS-INWX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48596 announce ANY
remarks:    =============================================================
admin-c:    TUMC-RIPE
tech-c:     TUMC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     UNBELIEVABLE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2008-10-21T14:10:42Z
last-modified: 2021-11-02T13:37:35Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TUMC1-RIPE
org-name:    Orange Business Services GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Grolmanstr. 40
address:    10623
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +493088926560
fax-no:     +4930889265611
admin-c:    FM7304-RIPE
admin-c:    IL1036-RIPE
admin-c:    ST13842-RIPE
abuse-c:    TUMC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UNBELIEVABLE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UNBELIEVABLE-MNT
created:    2008-10-09T12:19:48Z
last-modified: 2023-06-22T14:41:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster The unbelievable Machine Company
address:    The unbelievable Machine Company GmbH
address:    Grolmanstr. 40
address:    10623 Berlin
address:    Germany
mnt-by:     UNBELIEVABLE-MNT
abuse-mailbox: abuse@unbelievable-machine.com
admin-c:    ST13842-RIPE
tech-c:     ST13842-RIPE
tech-c:     IL1036-RIPE
tech-c:     FM7304-RIPE
nic-hdl:    TUMC-RIPE
created:    2008-10-16T14:14:26Z
last-modified: 2023-06-22T14:41:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]