| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KGBHOSTING AS48164

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48164
as-name:    KGBHOSTING
org:      ORG-MW1-RIPE
import:     from AS29433 accept ANY
import:     from AS48414 accept ANY
export:     to AS29433 announce AS48164
export:     to AS48414 announce AS48164
admin-c:    OTN7-RIPE
tech-c:     OTN7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ORIONTELEKOM-MNT
created:    2010-04-06T09:29:04Z
last-modified: 2022-06-27T14:35:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MW1-RIPE
org-name:    Drustvo za telekomunikacije Orion telekom doo Beograd-Zemun
country:    RS
org-type:    LIR
remarks:    Please send abuse reports to abuse@oriontelekom.rs
address:    Mala pruga 8, Naselje Zemun Polje
address:    11080
address:    Belgrade
address:    SERBIA
phone:     +381 11 4100900
fax-no:     +381 11 4100001
admin-c:    OTN7-RIPE
admin-c:    DS20416-RIPE
admin-c:    VT3730-RIPE
admin-c:    NM8622-RIPE
tech-c:     OTN7-RIPE
abuse-c:    OTN7-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ORIONTELEKOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ORIONTELEKOM-MNT
created:    2004-04-17T12:25:02Z
last-modified: 2022-07-01T08:44:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Orion Telekom NOC
address:    Orion Telekom
address:    Gandijeva 76a, Belgrade, Serbia
phone:     +381 11 2228 388
fax-no:     +381 11 2228 334
remarks:    *******************************************************************
remarks:    Please send abuse reports to abuse@oriontelekom.rs
remarks:    *******************************************************************
abuse-mailbox: abuse@oriontelekom.rs
admin-c:    DS20416-RIPE
tech-c:     DS20416-RIPE
tech-c:     VT3730-RIPE
tech-c:     NM8622-RIPE
nic-hdl:    OTN7-RIPE
mnt-by:     ORIONTELEKOM-MNT
created:    2010-09-17T11:01:42Z
last-modified: 2022-07-01T08:44:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]