| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TIC-AS AS48159

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48159
as-name:    TIC-AS
org:      ORG-TIC4-RIPE
import:     from AS16322 action pref=100;accept AS16322
import:     from AS34984 accept ANY
import:     from AS12880 action pref=100;accept AS12880
import:     from AS12389 accept ANY
import:     from AS6762 accept ANY
import:     from AS29049 accept ANY
import:     from AS58224 action pref=100;accept AS58224
import:     from AS20771 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS8932 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS197343 action pref=100;accept AS197343
import:     from AS48575 action pref=100;accept AS48575
import:     from AS57543 action pref=100;accept AS57543
import:     from AS34918 action pref=100;accept AS34918
import:     from AS198569 action pref=100;accept AS198569
import:     from AS42163 action pref=100;accept AS42163
import:     from AS39501 action pref=100;accept AS39501
import:     from AS49100 action pref=100;accept AS49100
import:     from AS51788 action pref=100;accept AS51788
import:     from AS49872 action pref=100;accept AS49872
import:     from AS57563 action pref=100;accept AS57563
import:     from AS49697 action pref=100;accept AS49697
import:     from AS56746 action pref=100;accept AS56746
import:     from AS48309 action pref=100;accept AS48309
import:     from AS49970 action pref=100;accept AS49970
import:     from AS43754 action pref=100;accept AS43754
import:     from AS49103 action pref=100;accept AS49103
import:     from AS58127 action pref=100;accept AS58127
import:     from AS34369 action pref=100;accept AS34369
import:     from AS44375 action pref=100;accept AS44375
import:     from AS56632 action pref=100;accept AS56632
import:     from AS57366 action pref=100;accept AS57366
import:     from AS58104 action pref=100;accept AS58104
import:     from AS57474 action pref=100;accept AS57474
import:     from AS41152 action pref=100;accept AS41152
import:     from AS56616 action pref=100;accept AS56616
import:     from AS59442 action pref=100;accept AS59442
import:     from AS198357 action pref=100;accept AS198357
import:     from AS31732 action pref=100;accept AS31732
import:     from AS39308 action pref=100;accept AS39308
import:     from AS57385 action pref=100;accept AS57385
import:     from AS59573 action pref=100;accept AS59573
import:     from AS8571 action pref=100;accept AS8571
import:     from AS59628 action pref=100;accept AS59628
import:     from AS48289 action pref=100;accept AS48289
import:     from AS48359 action pref=100;accept AS48359
import:     from AS48431 action pref=100;accept AS48431
import:     from AS47262 action pref=100;accept AS47262
import:     from AS44244 action pref=100;accept AS44244
import:     from AS58216 action pref=100;accept AS58216
import:     from AS1756 action pref=100;accept AS1756
import:     from AS51235 action pref=100;accept AS51235
import:     from AS44208 action pref=100;accept AS44208
import:     from AS47843 action pref=100;accept AS47843
import:     from AS58250 action pref=100;accept AS58250
import:     from AS51541 action pref=100;accept AS51541
import:     from AS57743 action pref=100;accept AS57743
import:     from AS48592 action pref=100;accept AS48592
import:     from AS57673 action pref=100;accept AS57673
import:     from AS58081 action pref=100;accept AS58081
import:     from AS29577 action pref=100;accept AS29577
import:     from AS58085 action pref=100;accept AS58085
import:     from AS51074 action pref=100;accept AS51074
import:     from AS56402 action pref=100;accept AS56402
import:     from AS42440 action pref=100;accept AS42440
import:     from AS51411 action pref=100;accept AS51411
import:     from AS61362 action pref=100;accept AS61362
import:     from AS50269 action pref=100;accept AS50269
import:     from AS59587 action pref=100;accept AS59587
import:     from AS43135 action pref=100;accept AS43135
import:     from AS58053 action pref=100;accept AS58053
import:     from AS16235 action pref=100;accept AS16235
import:     from AS44208 action pref=100;accept AS44208
import:     from AS61129 action pref=100;accept AS61129
import:     from AS59514 action pref=100;accept AS59514
import:     from AS199082 action pref=100;accept AS199082
import:     from AS31303 action pref=100;accept AS31303
import:     from AS58262 action pref=100;accept AS58262
import:     from AS57218 action pref=100;accept AS57218
import:     from AS131284 action pref=100;accept AS131284
import:     from AS25124 action pref=100;accept AS25124
import:     from AS48309 action pref=100;accept AS48309
import:     from AS58127 action pref=100;accept AS58127
import:     from AS61248 action pref=100;accept AS61248
import:     from AS55330 action pref=100;accept AS55330
import:     from AS39074 action pref=100;accept AS39074
import:     from AS49689 action pref=100;accept AS49689
import:     from AS62132 action pref=100;accept AS62132
import:     from AS199836 action pref=100;accept AS199836
import:     from AS30783 action pref=100;accept AS30783
import:     from AS133477 action pref=100;accept AS133477
import:     from AS133510 action pref=100;accept AS133510
import:     from AS199849 action pref=100;accept AS199849
import:     from AS58205 action pref=100;accept AS58205
import:     from AS48592 action pref=100;accept AS48592
import:     from AS58256 action pref=100;accept AS58256
import:     from AS56503 action pref=100;accept AS56503
import:     from AS60061 action pref=100;accept AS60061
import:     from AS56461 action pref=100;accept AS56461
import:     from AS61962 action pref=100;accept AS61962
import:     from AS52210 action pref=100;accept AS52210
import:     from AS57405 action pref=100;accept AS57405
import:     from AS51897 action pref=100;accept AS51897
import:     from AS62140 action pref=100;accept AS62140
import:     from AS48944 action pref=100;accept AS48944
import:     from AS56559 action pref=100;accept AS56559
import:     from AS31549 action pref=100;accept AS31549
import:     from AS201540 action pref=100;accept AS201540
import:     from AS43212 action pref=100;accept AS43212
import:     from AS200895 action pref=100;accept AS200895
import:     from AS200796 action pref=100;accept AS200796
import:     from AS201150 action pref=100;accept AS201150
import:     from AS62196 action pref=100;accept AS62196
import:     from AS57240 action pref=100;accept AS57240
import:     from AS134112 action pref=100;accept AS134112
import:     from AS55745 action pref=100;accept AS55745
import:     from AS7494 action pref=100;accept AS7494
import:     from AS133457 action pref=100;accept AS133457
import:     from AS132707 action pref=100;accept AS132707
import:     from AS59381 action pref=100;accept AS59381
import:     from AS55732 action pref=100;accept AS55732
import:     from AS24947 action pref=100;accept AS24947
import:     from AS39466 action pref=100;accept AS39466
import:     from AS16286 action pref=100;accept AS16286
import:     from AS25023 action pref=100;accept AS25023
import:     from AS204213 action pref=100;accept AS204213
import:     from AS16292 action pref=100;accept AS16292
import:     from AS13235 action pref=100;accept AS13235
import:     from AS62250 action pref=100;accept AS62250
import:     from AS134134 action pref=100;accept AS134134
import:     from AS60887 action pref=100;accept AS60887
import:     from AS58251 action pref=100;accept AS58251
import:     from AS16200 action pref=100;accept AS16200
import:     from AS9147 action pref=100;accept AS9147
import:     from AS133141 action pref=100;accept AS133141
import:     from AS58630 action pref=100;accept AS58630
import:     from AS62284 action pref=100;accept AS62284
import:     from AS52049 action pref=100;accept AS52049
import:     from AS203102 action pref=100;accept AS203102
import:     from AS25184 action pref=100;accept AS25184
import:     from AS202788 action pref=100;accept AS202788
import:     from AS202735 action pref=100;accept AS202735
import:     from AS135376 action pref=100;accept AS135376
import:     from AS45178 action pref=100;accept AS45178
import:     from AS44349 action pref=100;accept AS44349
import:     from AS203026 action pref=100;accept AS203026
import:     from AS34513 action pref=100;accept AS34513
import:     from AS197207 action pref=100;accept AS197207
import:     from AS44907 action pref=100;accept AS44907
import:     from AS24244 action pref=100;accept AS24244
import:     from AS21419 action pref=100;accept AS21419
import:     from AS42750 action pref=100;accept AS42750
import:     from AS51431 action pref=100;accept AS51431
import:     from AS45784 action pref=100;accept AS45784
import:     from AS137276 action pref=100;accept AS137276
import:     from AS42869 action pref=100;accept AS42869
import:     from AS49680 action pref=100;accept AS49680
import:     from AS137975 action pref=100;accept AS137975
import:     from AS48147 action pref=100;accept AS48147
import:     from AS205588 action pref=100;accept AS205588
import:     from AS136749 action pref=100;accept AS136479
import:     from AS135298 action pref=100;accept AS135298
import:     from AS132471 action pref=100;accept AS132471
import:     from AS131284 action pref=100;accept AS131284
import:     from AS136400 action pref=100;accept AS136400
import:     from AS138001 action pref=100;accept AS138001
import:     from AS206596 action pref=100;accept AS206596
import:     from AS211592 action pref=100;accept AS211592
mp-import:   afi any.unicast from AS12880 accept AS12880
mp-import:   afi any.unicast from AS12880 accept any
mp-import:   afi any.unicast from AS49666 accept AS49666
mp-import:   afi any.unicast from AS49666 accept any
mp-import:   afi any.unicast from AS6453 accept any
export:     to AS12880 announce ANY
export:     to AS16322 announce ANY
export:     to AS34984 announce AS48159
export:     to AS12389 announce AS48159
export:     to AS6762 announce AS-TICIR
export:     to AS29049 announce AS-TICIR
export:     to AS58224 announce ANY
export:     to AS20771 announce AS-TICIR
export:     to AS3257 announce AS-TICIR
export:     to AS1299 announce AS-TICIR
export:     to AS8932 announce AS-TICIR
export:     to AS6453 announce AS-TICIR
export:     to AS3320 announce AS-TICIR
export:     to AS197343 announce ANY
export:     to AS48575 announce ANY
export:     to AS57543 announce ANY
export:     to AS34918 announce ANY
export:     to AS198569 announce ANY
export:     to AS42163 announce ANY
export:     to AS39501 announce ANY
export:     to AS49100 announce ANY
export:     to AS51788 announce ANY
export:     to AS49872 announce ANY
export:     to AS57563 announce ANY
export:     to AS49697 announce ANY
export:     to AS56746 announce ANY
export:     to AS48309 announce ANY
export:     to AS49970 announce ANY
export:     to AS43754 announce ANY
export:     to AS49103 announce ANY
export:     to AS58127 announce ANY
export:     to AS34369 announce ANY
export:     to AS44375 announce ANY
export:     to AS56632 announce ANY
export:     to AS57366 announce ANY
export:     to AS58104 announce ANY
export:     to AS57474 announce ANY
export:     to AS41152 announce ANY
export:     to AS56616 announce ANY
export:     to AS59442 announce ANY
export:     to AS198357 announce ANY
export:     to AS31732 announce ANY
export:     to AS39308 announce ANY
export:     to AS57385 announce ANY
export:     to AS59573 announce ANY
export:     to AS8571 announce ANY
export:     to AS59628 announce ANY
export:     to AS48289 announce ANY
export:     to AS48359 announce ANY
export:     to AS48431 announce ANY
export:     to AS47262 announce ANY
export:     to AS44244 announce ANY
export:     to AS58216 announce ANY
export:     to AS1756 announce ANY
export:     to AS51235 announce ANY
export:     to AS44208 announce ANY
export:     to AS47843 announce ANY
export:     to AS58250 announce ANY
export:     to AS51541 announce ANY
export:     to AS57743 announce ANY
export:     to AS48592 announce ANY
export:     to AS57673 announce ANY
export:     to AS58081 announce ANY
export:     to AS29577 announce ANY
export:     to AS58085 announce ANY
export:     to AS51074 announce ANY
export:     to AS56402 announce ANY
export:     to AS42440 announce ANY
export:     to AS51411 announce ANY
export:     to AS61362 announce ANY
export:     to AS50269 announce ANY
export:     to AS59587 announce ANY
export:     to AS43135 announce ANY
export:     to AS58053 announce ANY
export:     to AS16235 announce ANY
export:     to AS44208 announce ANY
export:     to AS61129 announce ANY
export:     to AS59514 announce ANY
export:     to AS199082 announce ANY
export:     to AS31303 announce ANY
export:     to AS58262 announce ANY
export:     to AS57218 announce ANY
export:     to AS131284 announce ANY
export:     to AS25124 announce ANY
export:     to AS48309 announce ANY
export:     to AS58127 announce ANY
export:     to AS61248 announce ANY
export:     to AS55330 announce ANY
export:     to AS39074 announce ANY
export:     to AS49689 announce ANY
export:     to AS62132 announce ANY
export:     to AS199836 announce ANY
export:     to AS30783 announce ANY
export:     to AS133477 announce ANY
export:     to AS133510 announce ANY
export:     to AS199849 announce ANY
export:     to AS58205 announce ANY
export:     to AS48592 announce ANY
export:     to AS58256 announce ANY
export:     to AS56503 announce ANY
export:     to AS60061 announce ANY
export:     to AS56461 announce ANY
export:     to AS61962 announce ANY
export:     to AS52210 announce ANY
export:     to AS57405 announce ANY
export:     to AS51897 announce ANY
export:     to AS62140 announce ANY
export:     to AS48944 announce ANY
export:     to AS56559 announce ANY
export:     to AS31549 announce ANY
export:     to AS201540 announce ANY
export:     to AS43212 announce ANY
export:     to AS200895 announce ANY
export:     to AS200796 announce ANY
export:     to AS201150 announce ANY
export:     to AS62196 announce ANY
export:     to AS57240 announce ANY
export:     to AS134112 announce ANY
export:     to AS55745 announce ANY
export:     to AS7494 announce ANY
export:     to AS133457 announce ANY
export:     to AS132707 announce ANY
export:     to AS59381 announce ANY
export:     to AS55732 announce ANY
export:     to AS24947 announce ANY
export:     to AS39466 announce ANY
export:     to AS16286 announce ANY
export:     to AS25023 announce ANY
export:     to AS204213 announce ANY
export:     to AS16292 announce ANY
export:     to AS13235 announce ANY
export:     to AS62250 announce ANY
export:     to AS134134 announce ANY
export:     to AS60887 announce ANY
export:     to AS58251 announce ANY
export:     to AS16200 announce ANY
export:     to AS9147 announce ANY
export:     to AS133141 announce ANY
export:     to AS58630 announce ANY
export:     to AS62284 announce ANY
export:     to AS52049 announce ANY
export:     to AS203102 announce ANY
export:     to AS25184 announce ANY
export:     to AS202788 announce ANY
export:     to AS202735 announce ANY
export:     to AS135376 announce ANY
export:     to AS45178 announce ANY
export:     to AS44349 announce ANY
export:     to AS203026 announce ANY
export:     to AS34513 announce ANY
export:     to AS44907 announce ANY
export:     to AS24244 announce ANY
export:     to AS21419 announce ANY
export:     to AS42750 announce ANY
export:     to AS51431 announce ANY
export:     to AS45784 announce ANY
export:     to AS137276 announce ANY
export:     to AS42869 announce ANY
export:     to AS49680 announce ANY
export:     to AS137975 announce ANY
export:     to AS48147 announce ANY
export:     to AS205588 announce ANY
export:     to AS136479 announce ANY
export:     to AS135298 announce ANY
export:     to AS132471 announce ANY
export:     to AS131284 announce ANY
export:     to AS136400 announce ANY
export:     to AS138001 announce ANY
export:     to AS206596 announce ANY
export:     to AS211592 announce ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS12880 announce any
mp-export:   afi any.unicast to AS12880 announce AS48159
mp-export:   afi any.unicast to AS49666 announce any
mp-export:   afi any.unicast to AS49666 announce AS48159
mp-export:   afi any.unicast to AS6453 announce AS48159
default:    to AS12880
admin-c:    TICM-RIPE
tech-c:     TICT-RIPE
abuse-c:    TD3270-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TICIR-MNT
created:    2012-01-05T11:58:22Z
last-modified: 2021-10-13T10:39:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TIC4-RIPE
org-name:    Telecommunication Infrastructure Company
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Begininig of palizi st. , Shari'ati st.
address:    1631713711
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982188115370
fax-no:     +982188429507
abuse-c:    TD3270-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TICIR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mohsenrahimimaintainer
created:    2010-05-18T12:08:54Z
last-modified: 2022-05-06T14:22:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TIC Management Role
address:    Begininig of Palizi St, Shariati st, TIC
admin-c:    LAM50-RIPE
admin-c:    HH6745-RIPE
admin-c:    AZK54-RIPE
tech-c:     LAM50-RIPE
nic-hdl:    TICM-RIPE
mnt-by:     TICIR-MNT
created:    2018-06-20T05:39:05Z
last-modified: 2018-06-20T13:54:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TIC Technical Role
address:    Begininig of Palizi St, Shariati st, TIC
admin-c:    LAM50-RIPE
admin-c:    HH6745-RIPE
admin-c:    AZK54-RIPE
tech-c:     LAM50-RIPE
nic-hdl:    TICT-RIPE
mnt-by:     TICIR-MNT
created:    2018-06-20T05:41:13Z
last-modified: 2018-06-20T13:53:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]