| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.186.94 (lg) / ec2-3-235-186-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ba5e::3eb:ba5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  E-NET-SK-AS AS48133

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48133
as-name:    E-NET-SK-AS
org:      ORG-es65-RIPE
import:     from AS29405 accept ANY
import:     from AS5578 accept ANY
export:     to AS29405 announce AS48133
export:     to AS5578 announce AS48133
admin-c:    TAAZ2-RIPE
tech-c:     TAAZ2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ENET
created:    2008-10-16T09:47:03Z
last-modified: 2021-08-30T12:35:28Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-es65-RIPE
org-name:    e-Net, s.r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Lichnerova 35
address:    90301
address:    Senec
address:    SLOVAKIA
phone:     +421220202020
fax-no:     +421220202028
abuse-c:    AR17278-RIPE
mnt-ref:    MNT-ENET
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ENET
created:    2008-10-06T13:56:11Z
last-modified: 2020-12-16T13:20:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Tech Admin And Zone Contact For SK.E-NET
address:    e-Net, s.r.o.
address:    Lichnerova 35, 903 01 Senec
admin-c:    TJ4084-RIPE
tech-c:     PF8495-RIPE
tech-c:     TJ4084-RIPE
nic-hdl:    TAAZ2-RIPE
mnt-by:     MNT-ENET
created:    2021-08-06T08:44:26Z
last-modified: 2021-08-06T12:14:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]