| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.235.4.196 (lg) / ec2-54-235-4-196.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36eb:4c4::36eb:4c4 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  protvino-net AS48098

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48098
as-name:    protvino-net
org:      ORG-VYA1-RIPE
remarks:    -- new link via Eurasia Telecom --
import:     from AS28968 accept ANY
export:     to AS28968 announce AS-PROTVINO-NET
remarks:    -- new link via IIF --
import:     from AS47321 accept ANY
export:     to AS47321 announce AS-PROTVINO-NET
remarks:    -- new- link via cifrabar.com --
import:     from AS51230 accept ANY
export:     to AS51230 announce AS-PROTVINO-NET
admin-c:    YV142-RIPE
tech-c:     YV142-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROTVINO-MNT
created:    2008-10-13T12:30:47Z
last-modified: 2018-09-04T10:36:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-VYA1-RIPE
geoloc:     54.8794347 37.222584
remarks:    protvino.net
org-name:    Valikov Yury Aleksandrovich
org-type:    OTHER
address:    Lenina 31
address:    Protvino, Russia, 142281
phone:     +7 (4967) 12-84-06
phone:     +7 (4967) 31-66-66
phone:     +7 (499) 346-66-68
abuse-c:    AR19211-RIPE
admin-c:    YV142-RIPE
tech-c:     YV142-RIPE
mnt-ref:    PROTVINO-MNT
mnt-by:     PROTVINO-MNT
created:    2008-10-09T13:29:46Z
last-modified: 2016-08-19T15:20:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aleksandr Bezzubov
address:    Lenina 31
address:    Protvino, Russia, 142281
phone:     +7 4967 12-84-06
phone:     +7 4967 31-66-66
phone:     +7 499 346-66-68
nic-hdl:    YV142-RIPE
mnt-by:     PROTVINO-MNT
created:    2008-10-09T13:27:49Z
last-modified: 2016-07-25T19:36:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]