| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XTGLOBAL AS48095

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48095
as-name:    XTGLOBAL
org:      ORG-XGNL1-RIPE
import:     from AS39737 accept ANY
export:     to AS39737 announce AS48095
import:     from AS8953 accept ANY
export:     to AS8953 announce AS48095
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS48095
import:     from AS6663 accept ANY
export:     to AS6663 announce AS48095
admin-c:    CH10914-RIPE
tech-c:     CH10914-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-XTGLOBAL
created:    2014-11-20T12:32:46Z
last-modified: 2019-02-11T09:31:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-XGNL1-RIPE
org-name:    XT GLOBAL NETWORKS LTD.
country:    VG
org-type:    LIR
address:    OMC Chambers
        Wickhams Cay 1
address:    VG1110
address:    Road Town, Tortola
address:    VIRGIN ISLANDS, BRITISH
phone:     +40 748 10 8000
abuse-c:    XA268-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-XTGLOBAL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-XTGLOBAL
created:    2014-11-19T08:57:56Z
last-modified: 2020-12-16T12:19:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Network Administrator
address:    OMC Chambers, Wickhams Cay 1
address:    VG1110, Road Town, Tortola
address:    BRITISH VIRGIN ISLANDS
phone:     +40 748 10 8000
nic-hdl:    CH10914-RIPE
mnt-by:     MNT-XTGLOBAL
created:    2015-05-01T18:13:54Z
last-modified: 2020-02-06T16:54:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]