| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFANET-AS AS48089

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48089
as-name:    INFANET-AS
org:      ORG-IL495-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Upstreams:
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS31133 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS-INFANET
export:     to AS9002 announce AS-INFANET
export:     to AS3216 announce AS-INFANET
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Customers:
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS58301 accept AS58301
export:     to AS58301 announce ANY
import:     from AS62309 accept AS62309
export:     to AS62309 announce ANY
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    | Communities:
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    | To prepend or deny prefix use 48089:XXYY where:
remarks:    | XX - Destination of the prepend
remarks:    | 12 - Beeline (AS3216)
remarks:    | 13 - Megafon (AS31133)
remarks:    | 14 - RetN (AS9002)
remarks:    | YY - Action
remarks:    | 00 - don't announce
remarks:    | 01 - announce with one
remarks:    | 02 - announce with two times
remarks:    | 04 - announce with four times
remarks:    ------------------------------------------------------
admin-c:    ICN13-RIPE
tech-c:     ICN13-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALTACOM-MNT
created:    2008-10-10T13:11:27Z
last-modified: 2019-07-18T12:32:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-IL495-RIPE
org-name:    Infanet Ltd.
org-type:    OTHER
address:    10 Gorkogo st., Cheboksary, Russia
abuse-c:    ICN13-RIPE
tech-c:     ICN13-RIPE
admin-c:    ICN13-RIPE
mnt-ref:    ALTACOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     ALTACOM-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2018-04-22T06:17:09Z
last-modified: 2019-07-17T11:58:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Infanet Ltd. NOC
address:    10 Gorkogo st., Cheboksary, Russia
admin-c:    SN2273-RIPE
tech-c:     DV4424-RIPE
nic-hdl:    ICN13-RIPE
abuse-mailbox: abuse@infanet.ru
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2015-11-11T14:09:05Z
last-modified: 2018-04-24T11:21:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]