| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALSATIS-AS AS48072

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48072
as-name:    ALSATIS-AS
descr:     alsatis wisp network AS
org:      ORG-sa578-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS25540 accept ANY
import:     from AS43100 accept AS43100
import:     from AS43100 accept AS43100:AS-MEMBERS
import:     from AS25309 accept AS-TOPIX-RS
import:     from AS29075 accept ANY
export:     to AS174 announce AS48072
export:     to AS25540 announce AS48072
export:     to AS43100 announce AS48072
export:     to AS25309 announce AS48072
import:     from AS8218 accept ANY
export:     to AS8218 announce AS48072
export:     to AS47184 announce AS48072
export:     to AS29075 announce AS48072
export:     to AS29075 announce fltr-AS48072-customer-routes
import:     from AS47184 accept AS47184
admin-c:    AL3530-RIPE
tech-c:     AL3530-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALSATIS-MNT
created:    2008-10-07T10:58:03Z
last-modified: 2018-09-04T10:36:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA578-RIPE
org-name:    sas alsatis
country:    FR
org-type:    LIR
address:    11 rue michel labrousse
address:    31100
address:    Toulouse
address:    FRANCE
phone:     +33547747414
fax-no:     +33547747410
abuse-c:    AR15183-RIPE
admin-c:    TM3098-RIPE
admin-c:    XP84-RIPE
admin-c:    RB3427-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ALSATIS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALSATIS-MNT
created:    2008-01-22T06:11:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:39:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ALSATIS LIR
address:    11 rue Michel Labrousse
address:    31100 Toulouse
address:    France
admin-c:    RB3427-RIPE
admin-c:    TM3098-RIPE
tech-c:     RB3427-RIPE
tech-c:     TM3098-RIPE
tech-c:     MB1478-RIPE
tech-c:     TD2599-RIPE
nic-hdl:    AL3530-RIPE
mnt-by:     ALSATIS-MNT
created:    2008-02-12T16:50:09Z
last-modified: 2018-12-12T12:26:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]