| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.8.102 (lg) / ec2-3-238-8-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:866::3ee:866 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZIMAGEN-AS AS48066

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48066
as-name:    ZIMAGEN-AS
org:      ORG-ZS57-RIPE
import:     from AS43833 accept ANY
export:     to AS43833 announce AS48066
import:     from AS50977 accept ANY
export:     to AS50977 announce AS48066
admin-c:    DV5231-RIPE
tech-c:     DV5231-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-es-zimagen-1
created:    2019-01-18T12:44:32Z
last-modified: 2019-01-18T12:44:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZS57-RIPE
org-name:    Zimagen S.L.
org-type:    LIR
address:    Calle Ancha, 28
address:    14548
address:    Montalbn de Crdoba
address:    SPAIN
admin-c:    DV5231-RIPE
tech-c:     DV5231-RIPE
abuse-c:    AR50351-RIPE
mnt-ref:    mnt-es-zimagen-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-es-zimagen-1
created:    2019-01-17T15:17:48Z
last-modified: 2019-01-17T15:17:49Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +34957 310 274

person:     Demetrio Villalba
address:    Calle Ancha, 28
address:    14548
address:    Montalbn de Crdoba
address:    SPAIN
phone:     +34957 310 274
nic-hdl:    DV5231-RIPE
mnt-by:     mnt-es-zimagen-1
created:    2019-01-17T15:17:47Z
last-modified: 2019-01-17T15:17:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]