| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.122.9 (lg) / ec2-3-236-122-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:7a09::3ec:7a09 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITVNET-AS AS48057

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48057
as-name:    ITVNET-AS
org:      ORG-Cfit1-RIPE
remarks:    "Upstreams"
import:     from AS12615 accept ANY
export:     to AS12615 announce AS-ITVNET_OUT
import:     from AS59899 accept ANY
export:     to AS59899 announce AS-ITVNET_OUT
import:     from AS47872 accept ANY
export:     to AS34224 announce AS-ITVNET_OUT
remarks:    "Clients"
import:     from AS25467 accept AS25467
export:     to AS25467 announce ANY
import:     from AS9172 accept ANY
export:     to AS9172 announce ANY
import:     from AS48030 accept ANY
export:     to AS48030 announce AS-ITVNET_OUT
admin-c:    IA1398-RIPE
tech-c:     IA1398-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-IANGELOVSKI
created:    2008-10-03T12:59:03Z
last-modified: 2018-09-04T10:36:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Cfit1-RIPE
org-name:    Company for interactive technologies ITV NET Ltd.
country:    MK
org-type:    LIR
address:    57 Bregalnica blvd.
address:    1000
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +359885777309
abuse-c:    ITVN1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-IANGELOVSKI
mnt-ref:    MNT-SMKENERGY
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-IANGELOVSKI
created:    2008-02-01T12:32:07Z
last-modified: 2021-04-01T06:22:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Igor Angelovski
address:    68 Jane Sandanski Blvd., Skopje, R. Macedonia
phone:     +389 78 211 947
mnt-by:     MNT-IANGELOVSKI
nic-hdl:    IA1398-RIPE
created:    2008-07-30T09:36:47Z
last-modified: 2011-11-28T12:12:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]