| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CH-COOP AS48038

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-12-09T08:21:17Z
last-modified: 2021-12-09T08:21:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48038
as-name:    CH-COOP
org:      ORG-CG259-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS48038
import:     from AS3303 accept ANY
export:     to AS3303 announce AS48038
admin-c:    PM21827-RIPE
tech-c:     PM21827-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COOP-MNT
created:    2016-10-24T09:08:06Z
last-modified: 2019-12-10T09:19:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CG259-RIPE
org-name:    Coop Genossenschaft
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Thiersteinerallee 12
address:    4002
address:    Basel
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 61 336 57 00
admin-c:    PM21827-RIPE
tech-c:     PM21827-RIPE
abuse-c:    AR56552-RIPE
mnt-ref:    COOP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     COOP-MNT
created:    2019-11-06T09:16:58Z
last-modified: 2020-12-16T13:30:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Pascal Mathis
address:    Thiersteinerallee 12
address:    4002
address:    Basel
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 61 336 57 00
nic-hdl:    PM21827-RIPE
mnt-by:     COOP-MNT
created:    2019-11-06T09:16:57Z
last-modified: 2019-11-06T09:16:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]