| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SSO-ICT AS48037

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS48037
as-name:    SSO-ICT
org:      ORG-SH33-RIPE
import:     from AS286 accept ANY
import:     from AS1136 accept ANY
import:     from AS5400 accept ANY
import:     from AS42894 accept ANY
import:     from AS62003 accept AS62003
export:     to AS286 announce AS48037 AS62003
export:     to AS1136 announce AS-SSC-ICT
export:     to AS5400 announce AS48037 AS62003
export:     to AS5400 announce AS-SSC-ICT
export:     to AS42894 announce AS48037
export:     to AS62003 announce ANY
admin-c:    PBOS-RIPE
tech-c:     SH11969-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-KPN-CUS
mnt-by:     AS48037-MNT
created:    2008-10-02T11:09:06Z
last-modified: 2018-09-04T10:36:06Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KOVN1-RIPE

organisation:  ORG-SH33-RIPE
org-name:    SSC-ICT Haaglanden
org-type:    OTHER
address:    Koningskade 4, 2596 AA Den Haag
admin-c:    SH11969-RIPE
tech-c:     SH11969-RIPE
abuse-c:    SH11969-RIPE
mnt-ref:    AS48037-MNT
mnt-by:     AS48037-MNT
created:    2014-01-08T07:38:35Z
last-modified: 2014-01-29T20:30:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SSC-ICT
address:    Koningskade 4, 2596 AA Den Haag
nic-hdl:    SH11969-RIPE
abuse-mailbox: info-ripe@rijksoverheid.nl
mnt-by:     AS48037-MNT
created:    2013-12-16T14:53:47Z
last-modified: 2019-09-26T11:57:17Z
source:     RIPE # Filtered
tech-c:     MVP185-RIPE
tech-c:     GV5484-RIPE

person:     Peter Bosman
address:    KPN
address:    IP registration office
address:    P.O. Box 30000
address:    NL-2500 GA The Hague
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 (0)70-4513398
nic-hdl:    PBOS-RIPE
mnt-by:     PBOS-MNT
created:    2004-05-25T07:36:54Z
last-modified: 2016-03-22T14:02:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]