| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONNECT972 AS47962

as-block:    AS47104 - AS50891
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-20T14:43:26Z
last-modified: 2023-07-20T14:43:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47962
as-name:    CONNECT972
descr:     Connect 972
remarks:    **************************************************
remarks:    *******************CONENCT***********************
remarks:    **************AS**47962****Peering****************
remarks:    **************************************************
remarks:
org:      ORG-SA3680-RIPE
remarks:
remarks:    ***************************************
remarks:
import:     from AS8551 accept ANY
import:     from AS12849 accept ANY
remarks:    from AS13150 accept ANY
remarks:    from AS211057 accept ANY
remarks:    ***************************************
export:     to AS8551 announce AS-SECUREON-IL
export:     to AS12849 announce AS-SECUREON-IL
export:     to AS13150 announce AS-SECUREON-IL
export:     to AS211057 announce AS-SECUREON-IL
remarks:    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
remarks:    For peering issues please email peering@secureon.co.il
remarks:    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
import:     from AS57862 accept AS57862 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS57862 announce AS-SECUREON-IL
remarks:    <<<>>>
import:     from AS50440 accept any
export:     to AS50440 announce AS-SECUREON-IL
remarks:    <<<>>>
admin-c:    KH3299-RIPE
export:     to AS13150 announce AS-SECUREON-IL
import:     from AS13150 accept any
admin-c:    KH3299-RIPE
tech-c:     KH3299-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-019MARS
mnt-by:     MNT-SECUREON
created:    2016-03-14T14:15:40Z
last-modified: 2023-09-12T11:53:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-mTL23-RIPE

organisation:  ORG-SA3680-RIPE
org-name:    SECURE ON SECURITY SYSTEMS LTD
country:    IL
org-type:    OTHER
address:    GIVAT HAVIVA 1
abuse-c:    AR15554-RIPE
mnt-ref:    MNT-KABHAH
mnt-ref:    MNT-SECUREON
mnt-ref:    MNT-019MARS
mnt-by:     MNT-SECUREON
created:    2016-02-27T23:02:50Z
last-modified: 2023-09-07T10:21:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kabha Hamudi
address:    Tirat Carmel
phone:     +9728440420
nic-hdl:    KH3299-RIPE
mnt-by:     MNT-019MARS
created:    2012-09-26T10:51:04Z
last-modified: 2012-09-26T10:51:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]