| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.173.74 (lg) / ec2-3-235-173-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:ad4a::3eb:ad4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AlfaNetTelecom-AS AS47954

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47954
as-name:    AlfaNetTelecom-AS
org:      ORG-ANTL1-RIPE
import:     from AS42149 accept ANY
import:     from AS8641 accept ANY
export:     to AS42149 announce AS-ANT
export:     to AS8641 announce AS-ANT
import:     from AS212883 accept AS212883
export:     to AS212883 announce ANY
import:     from AS42861 accept ANY
export:     to AS42861 announce AS-ANT
admin-c:    SD2058-RIPE
tech-c:     SD2058-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ANT-MNT
created:    2008-09-19T13:24:09Z
last-modified: 2022-01-13T15:27:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ANTL1-RIPE
org-name:    Alpha Net Telecom Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Agrokhimikov, 6, 3 flour, office 20
address:    143026
address:    r-p Novoivanovskoe, Odintsovskiy district of Moscow region
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74987858000
phone:     +74959409211
fax-no:     +74987858000
abuse-c:    AR16555-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ANT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ANT-MNT
created:    2008-07-16T12:20:48Z
last-modified: 2020-12-16T13:38:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Serbulov Dmitriy
address:    Russia, Odincovo, Agrohimikov d6
remarks:    phone:     +7 095 940-9201
phone:     +7 495 940-9201
mnt-by:     AS8732-MNT
nic-hdl:    SD2058-RIPE
created:    2004-04-09T14:02:51Z
last-modified: 2005-12-16T19:27:16Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    modified for Russian phone area changes
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]