| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DALLAS-AS AS47920

aut-num:    AS47920
as-name:    DALLAS-AS
org:      ORG-AG240-RIPE
admin-c:    AG22395-RIPE
tech-c:     AG22395-RIPE
import:     from AS25189 accept ANY
export:     to AS25189 announce AS47920
import:     from AS47764 accept ANY
export:     to AS47764 announce AS47920
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GUBA-MNT
created:    2016-03-15T15:34:10Z
last-modified: 2019-03-28T06:52:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AG240-RIPE
org-name:    Andrejs Guba
org-type:    LIR
address:    Anninmuizas iela 13-8a
address:    LV-1029
address:    Riga
address:    LATVIA
admin-c:    AG22475-RIPE
tech-c:     AG22475-RIPE
abuse-c:    AR46449-RIPE
mnt-ref:    GUBA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GUBA-MNT
created:    2018-05-14T13:51:57Z
last-modified: 2018-06-19T16:37:53Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +37126406070

person:     Andrejs Guba
address:    lir@private.lv
phone:     +37126406070
nic-hdl:    AG22395-RIPE
mnt-by:     GUBA-MNT
created:    2018-04-23T11:11:05Z
last-modified: 2018-04-23T11:11:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]