| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIS-AS AS47913

as-block:    AS47104 - AS50218
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-03-26T14:48:18Z
last-modified: 2024-03-26T14:48:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47913
as-name:    MIS-AS
org:      ORG-MIS58-RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE
import:     from AS202984 accept ANY
export:     to AS202984 announce AS47913
import:     from AS198610 accept ANY
export:     to AS198610 announce AS47913
admin-c:    MIS257-RIPE
tech-c:     MIS257-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2023-07-31T13:49:22Z
last-modified: 2023-07-31T13:49:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MIS58-RIPE
org-name:    Moshonkin Ilia Sergeevich
country:    RU
address:    ul. L. Tolstogo, d. 5, kv. 26
address:    625001 Tyumen
address:    Russia
abuse-c:    MIS257-RIPE
mnt-ref:    QWARTA-MNT
mnt-ref:    CYBERTECH-MNT
mnt-ref:    LVNET-MNT
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
org-type:    OTHER
created:    2023-07-28T17:05:30Z
last-modified: 2023-09-06T11:06:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Moshonkin Ilia Sergeevich
address:    ul. L. Tolstogo, d. 5, kv. 26
address:    625001 Tyumen
address:    Russia
abuse-mailbox: i421012@rambler.ru
phone:     +7 922 2682888
nic-hdl:    MIS257-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2023-07-28T17:05:30Z
last-modified: 2023-07-28T17:05:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]