| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PTW-AS AS47898

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47898
as-name:    PTW-AS
org:      ORG-PT15-RIPE
remarks:    ------------------------------ ITS ---------------------------
import:     from AS13249 accept ANY
export:     to AS13249 announce AS47898
remarks:    ----------------------------- TOPNET -------------------------
import:     from AS21011 accept ANY
export:     to AS21011 announce AS47898
remarks:    ---------------------------- KYIVSTAR ------------------------
import:     from AS15895 accept ANY
export:     to AS15895 announce AS47898
remarks:    ------------------------------ M-TEL -------------------------
import:     from AS44664 accept ANY
export:     to AS44664 announce AS47898
remarks:    ------------------------------- UTG --------------------------
import:     from AS50581 accept ANY
export:     to AS50581 announce AS47898
remarks:    ------------------------------ OMEGA ---------------------------
import:     from AS199995 accept ANY
export:     to AS199995 announce AS47898
remarks:    ------------------------------ OMEGA ---------------------------
remarks:    ----------------------------HOMENET----------------------------
import:     from AS24812 accept ANY
export:     to AS24812 announce AS47898
remarks:    ----------------------------HOMENET----------------------------
remarks:    ----------------------------DATALINE---------------------------
import:     from AS35297 accept ANY
export:     to AS35297 announce AS47898
remarks:    ----------------------------DATALINE---------------------------
remarks:    ----------------------------UARNET----------------------------
import:     from AS3255 accept ANY
export:     to AS3255 announce AS47898
remarks:    ----------------------------UARNET----------------------------
remarks:    -----------------------------DTEL-----------------------------
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-PANTELECOM
remarks:    -----------------------------DTEL-----------------------------
admin-c:    MNA47-RIPE
tech-c:     MNA47-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNA47-MNT
created:    2008-09-11T13:49:15Z
last-modified: 2023-03-03T11:15:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KNET2-RIPE

organisation:  ORG-PT15-RIPE
org-name:    PAN-Telecom Ltd.
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    9/1 Bessarabskaya Sqr , app 5
address:    01004, Kyiv
address:    UKRAINE
abuse-c:    AR29448-RIPE
fax-no:     +380 67 4081858
mnt-ref:    MNA47-MNT
mnt-by:     MNA47-MNT
created:    2008-08-29T12:34:20Z
last-modified: 2022-12-01T16:44:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mandrolko Nikolay
address:    9/1 Bessarabskaya Sqr , app 5.
address:    01004, Kyiv
address:    UKRAINE
mnt-by:     MNA47-MNT
phone:     +380 44 496 1100
nic-hdl:    MNA47-RIPE
created:    2008-08-29T11:14:32Z
last-modified: 2016-02-17T16:21:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]