| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.226.13 (lg) / ec2-3-231-226-13.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:e20d::3e7:e20d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WEBINDUSTRIE AS47891

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS47891
as-name:    WEBINDUSTRIE
org:      ORG-GCS9-RIPE
import:     from AS31167 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS31167 announce AS47891
export:     to AS174 announce AS47891
admin-c:    YB1554-RIPE
tech-c:     SE3947-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     exploitation-cyres-fr
created:    2008-09-11T12:28:47Z
last-modified: 2019-11-18T15:27:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GCS9-RIPE
org-name:    GROUPE CYRES SAS
org-type:    LIR
address:    19 Rue Edouard Vaillant
address:    37000
address:    TOURS
address:    FRANCE
admin-c:    JG7203-RIPE
admin-c:    SE3947-RIPE
abuse-c:    SE3949-RIPE
phone:     +33247684850
fax-no:     +33247684859
mnt-ref:    exploitation-cyres-fr
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     exploitation-cyres-fr
created:    2015-01-22T13:27:56Z
last-modified: 2017-01-06T17:20:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Service exploitation
address:    19 Rue Edouard Vaillant 37000 TOURS
phone:     +33247684850
nic-hdl:    SE3947-RIPE
mnt-by:     exploitation-cyres-fr
created:    2015-02-16T17:31:36Z
last-modified: 2017-10-30T22:44:17Z
source:     RIPE

person:     Yohann Berhouc
address:    19 Rue Edouard Vaillant
phone:     +33247684850
nic-hdl:    YB1554-RIPE
mnt-by:     exploitation-cyres-fr
created:    2019-11-18T15:16:19Z
last-modified: 2019-11-18T15:16:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]